Carta dominical | «Sortim!»

En aquests moments, inici del nou any litúrgic i del temps d’Advent, ja tenim engegat el nou curs pastoral a les diferents comunitats de la nostra arxidiòcesi, a les parròquies, a les escoles, als moviments, etcètera.

Continuem amb el lema del nou Pla Pastoral que encapçala aquest escrit «Sortim!» Respon més a una actitud de conversió que no pas a una acció concreta. No es tracta només de fer accions de sortida al carrer, a la perifèria… Es tracta, sobretot, de sortir de l’autoreferencialitat que ens porta a mirar la realitat només des del nostre punt de vista.

Agraeixo molt la il·lusió amb què heu acollit aquestes Orientacions i propostes. Hem creat un equip de seguiment perquè ens ajudi en l’aplicació del nou pla pastoral. Agraeixo la tasca que està fent aquest equip per animar-nos a sortir, a acollir, a fer nostre el conjunt d’aquest document. Per tal de fer possible tot això, l’equip de seguiment ens ha fet arribar algunes dinàmiques o recursos i ho seguirà fent en el futur. Aviat ens faran arribar via whatsapp un vídeo de promoció, per mostrar que, a Barcelona, tenim passió per l’Evangeli. Endavant… Fem nostre el Pla Pastoral!

Els propers quatre anys, treballarem cada un dels eixos que proposa aquest document. Aquest curs ens agradaria treballar l’eix de la fraternitat, ara que hem estrenat un nou organigrama per a la nostra arxidiòcesi: nous vicaris episcopals, noves delegacions i secretariats, amb nous responsables. A la pràctica, caldrà viure la comunió i la fraternitat. Davant la polarització social i política que va creixent a Occident, el millor antídot és la fraternitat. Per això, penso que aquesta és una gran oportunitat de conversió.

El proper curs 2019-20, treballarem l’eix dels joves, ja que possiblement disposarem de les indicacions que ens proposarà el Sant Pare, després d’haver rebut les conclusions del recent Sínode de Bisbes sobre els joves. En el curs 2020-21 treballarem l’eix dels pobres i en el 2021-22 el discerniment, com a gran eina per viure en cristià. Tot plegat sense deixar de tenir molt present l’eix central del nostre Pla Pastoral: la trobada amb Jesucrist. Aquesta és la clau per a la nova evangelització: deixebles del Crist, inundats pel seu amor, que tenen el coratge de viure la vida en missió. Tant de bo arribem a ser deixebles missioners del Senyor.

Tornant a aquest nou any litúrgic que avui iniciem, i amb l’objectiu de treballar l’eix de la fraternitat, l’equip de seguiment ens farà arribar algunes propostes perquè el puguem treballar de manera personal i comunitària: la lectio divina, propostes de cinema-fòrum, textos per reflexionar, etcètera. Us convido a examinar com vivim en el dia a dia la relació amb els nostres germans de comunitat, amb la nostra família o els nostres veïns. Us proposo que cada dia ens aturem un moment i ens demanem davant el Senyor: ¿Com he mirat avui els meus germans, les persones amb qui m’he trobat? Aprofitem per demanar al Senyor el do de la seva mirada, perquè puguem descobrir en els altres el do de Déu que hi habita. Us convido a fer vostra aquesta pregària que trobem a l’evangeli de Lluc: «Senyor, fes que hi vegi» (Lc 18,41). Així és, tant de bo puguem veure-hi amb la seva mirada. Bon inici d’Advent!

† Cardenal Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.