Carta dominical | «En l’esperança de l’Advent»

L’any litúrgic és la celebració sacramental, durant l’any, del que els cristians creiem i volem viure. No es tracta de celebrar el record d’uns esdeveniments passats, sinó de rememorar i celebrar el misteri de Crist.

Al llarg de l’any, l’Església celebra les festes i solemnitats que fan referència a la vida i al misteri del Fill de Déu encarnat, mort i ressuscitat; aquestes festes generen al seu voltant uns dies de relleu especial, per això l’any litúrgic es divideix en cinc temps litúrgics (Advent, Nadal, Temps de durant l’any, Quaresma i Pasqua). Cal dir que aquest esquema es va repetint any rere any amb la finalitat d’ajudar-nos a aprofundir en el misteri de Déu. Cada any litúrgic té un determinat cicle litúrgic (A, B o C), que es correspon respectivament amb els textos dels tres evangelis sinòptics (Mateu, Marc i Lluc). L’evangeli de Joan està reservat a celebracions especials en cadascun dels tres cicles litúrgics.

El primer diumenge d’Advent vam iniciar el cicle litúrgic B. En aquest cicle les lectures de l’Evangeli corresponen, doncs, a sant Marc. A Marc se li atribueix ser el primer que va recopilar les diferents tradicions per donar llum al primer Evangeli. Un evangeli escrit, segons la tradició, a Roma i dirigit a una comunitat de cristians, antigament d’origen pagà. L’evangelista Marc incideix en la visió que la fe cristiana és cristocèntrica, és a dir, gira al voltant de Jesucrist i el mostra com al Messies i Fill de Déu.

La vinguda del Salvador, que celebrem al Nadal, ha de ser esperada i preparada activament durant l’Advent; Jesús ha de ser esperat i acollit. Per això, l’Advent és un temps de conversió a Déu, de pregària, d’esperança, de confiança, de joia i d’agraïment. L’Advent, preparació esperançada dels nostres cors per a la vinguda del Fill de Déu encarnat, se situa en la perspectiva de l’esperança messiànica del poble d’Israel, des dels patriarques fins a la vinguda del Salvador.

A l’Advent tenen un relleu especial les figures de Joan Baptista i de Maria de Natzaret. La litúrgia ens presenta Maria com la personificació de l’actitud radical de l’Advent: plena disponibilitat i acceptació de la voluntat de Déu, espera generosa i joiosa. En ple temps d’Advent, el dia 8 de desembre, l’Església Catòlica celebra el dogma de la Immaculada Concepció de Maria, promulgat pel papa Pius IX el 8 de desembre de l’any 1854. Aquest dogma afirma que Maria va estar lliure del pecat original des de la seva concepció, pels mèrits del seu fill, Jesucrist. Es recull així el que els fidels creien des dels inicis del cristianisme.

Benvolguts germans i germanes, Déu vulgui que la pregària litúrgica d’aquest temps d’Advent ens faci créixer en la fe, en l’esperança i en l’amor, per preparar millor la vinguda de Nostre Senyor a les nostres vides i a les nostres comunitats.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolteu la carta dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.