Carta dominical | «Esperem Jesús amb alegria»

Aquest diumenge iniciem el temps litúrgic d’Advent. Advent és una paraula d’origen llatí que significa arribada i a l’antiguitat era utilitzada per al·ludir a la visita d’un personatge important a un lloc remot. Els cristians fem servir aquesta paraula per referir-nos a l’arribada de Crist, una visita que transcendirà, perquè Crist ha vingut al món per salvar-nos i quedar-se per sempre entre nosaltres. Quina bona notícia!

Durant aquests dies que precedeixen Nadal voldria fer-vos una proposta. Us suggereixo fer alguna de les vostres estones de pregària a partir de les pregàries eucològiques de les eucaristies dels diumenges d’Advent, és a dir, la pregària de col·lecta, la d’ofertori i la de postcomunió de la missa. Aquestes pregàries són un tresor que ens ajudaran a aprofundir el sentit de l’Advent. Totes elles ens conviden a tenir esperança, a preparar-nos per Nadal i a estar atents a la vinguda del Senyor.

Advent és un temps d’esperança en què desitgem amb alegria l’arribada de Jesús. Ell és la gran esperança que guia les nostres nits fosques. Tot i que la trobada definitiva amb Crist tindrà lloc a la vida eterna, ja aquí i ara podem trobar signes d’aquesta esperança. Cada cop que fem un gest d’amor o de solidaritat fem present el regne de Déu entre nosaltres. Tal com podem meditar a la litúrgia d’aquests dies, les nostres bones obres ens ajudaran a rebre Jesucrist.

Aquest temps litúrgic ens prepara interiorment per viure el Nadal, per acollir Jesús al nostre cor. Atrevim-nos a ser com Joan Baptista i preparem els camins del Senyor, aplanem els seus senders (cf. Mt 3,3). Demanem a Déu que viu en nosaltres el desig de sortir a trobar Crist.

La celebració de l’Advent ens convida a estar atents a la vinguda de Crist. Tinguem l’actitud d’aquelles verges prudents a què fa referència l’Evangeli de Mateu (vegeu Mt 25,1-13). Elles van tenir ben preparats els seus llums per rebre l’espòs enmig de la foscor de la nit. Tinguem els llums de la ment i cor encesos per percebre la presència de Jesús a la nostra vida. Sapiguem trobar Jesús en la pregària, en la litúrgia, en les persones amb qui ens trobem durant aquests dies i, sobretot, en els més pobres i vulnerables.

Benvolguts germans i germanes, esperem amb fe i alegria la vinguda de Jesús. Ell ja ha vingut, continua venint constantment i vindrà definitivament. Preguem perquè les eucaristies d’aquest temps d’Advent ens ajudin a acollir i contemplar l’immens misteri de l’encarnació de Déu, la seva impressionant manera d’entrar lliurement a la història. Que aquesta contemplació transformi el nostre cor, com ho va fer en santa Maria i sant Josep, i ens faci viure atents als germans i germanes amb qui compartim l’existència.

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolteu la carta dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.