Carta dominical | «El Seminari, una família que creix»

¿Com va el Seminari? ¿Quants seminaristes hi ha a Barcelona? Aquestes són algunes de les preguntes que molt sovint responc vagi on vagi, sigui en el marc de la visita a una comunitat cristiana o en una trobada amb intel·lectuals. El Seminari, sigui pel que sigui, interessa.

Avui, en la proximitat de la festa de Sant Josep, celebrem el «Dia del Seminari». Etimològicament, el mot seminari significa lloc on creixen les llavors (semina en llatí). Dins l’àmbit de l’Església és l’espai on s’acullen i acompanyen les llavors de vocació sacerdotal en un clima de família per tal que, a poc a poc, vagin brollant futurs servidors de Déu i de la comunitat. Avui és el dia en què el cristians prenem consciència d’una manera particular de la importància del Seminari, preguem amb intensitat per les vocacions al sacerdoci i col·laborem econòmicament per al seu sosteniment.

¿Encara hi ha joves que volen ser capellans? -em pregunten sovint. Doncs, sí. Tinc l’alegria d’informar-vos que aquest curs han començat 10 joves al Seminari Conciliar de Barcelona. Al nostre seminari hi viuen i es formen un total de 43 seminaristes; 34 són de l’arxidiòcesi de Barcelona i 9 de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Són joves amb estudis universitaris i alguns, fins i tot, amb experiència laboral. La missió del Seminari és ajudar-los a completar la formació humana, espiritual, intel·lectual i pastoral per al seu futur servei. Una missió que posaran al servei de l’Església i de tota la societat.

Avui tinc el goig de comunicar-vos que aquesta tarda a les cinc, a la basílica de la Sagrada Família, ordenaré sis nous diaques: el Carles Bosch, l’Alberto Para, el Carlos Pérez, el Pablo Pich-Aguilera, l’Antoni Vidal i l’Agustí Vives. Tots sis estan fent l’etapa de formació pastoral en diverses parròquies i un d’ells estudiant a Roma. Seran diaques que, si Déu vol, rebran més endavant l’ordenació sacerdotal. Donem-ne gràcies a Déu!

«El Seminari, missió de tots» és el lema del Dia del Seminari d’aquest any. És realment així. El Seminari és una missió de les famílies, perquè molt sovint les vocacions neixen en el si d’una família que comprèn i acompanya el jove cridat a esdevenir sacerdot. El Seminari és també missió dels mateixos capellans. Amb la nostra entrega generosa i  la nostra alegria despertem en els joves la vocació que porten a l’interior. El Seminari és també missió de la societat que respecta i estima l’entrega total que fan aquest joves al servei de Déu i dels homes. ¿No us sembla impressionant que un jove renunciï a tantes coses per donar-se a Déu i a tota la societat?

Benvolguts germans, continueu col·laborant amb el vostre testimoni, amb la vostra pregària i amb la vostra estima, perquè puguin prosperar les vocacions sacerdotals plantades per Déu en el cor d’alguns joves. Tinguem molta esperança, perquè… Jesucrist no abandona mai la seva Església!

Card. Joan Josep Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del cardenal arquebisbe de Barcelona.