Carta dominical | El principi de la misericòrdia

En la reunió que vaig mantenir amb els delegats de diversos àmbits de la diòcesi de Barcelona, un dels delegats –el de Pastoral Familiar, concretament- es va interessar per la recepció entre el poble cristià de l’exhortació apostòlica Amoris laetitia, signada pel papa Francesc el 19 de març de 2016. La intervenció del delegat responia a una preocupació: que aquest document sigui ben rebut i ben comprés pels cristians. Aquest comentari i alguns altres, sobre les claus d’interpretació del document, voldrien contribuir a una bona recepció. Tots sabem que la recepció és molt important i condiciona els fruits que es poden esperar d’una doctrina.

L’Ateneu Universitari Sant Pacià, responent a aquesta preocupació, ha elaborat un text de vint folis que constitueix una “reflexió teològica i pastoral” sobre alguns aspectes del document pontifici. Una de les claus d’interpretació que proposa és “el principi de la misericòrdia”.

El Papa emmarca el seu escrit en l’Any Jubilar de la Misericòrdia. Durant aquest any som cridats a posar més i més en relleu l’extraordinària misericòrdia de Déu envers nosaltres, i la necessitat de ser nosaltres mateixos misericordiosos en la nostra vida. En aquest sentit, i concretant-ho en el món familiar, el Papa pretén, d’una banda, animar les famílies a valorar com un do de Déu el matrimoni i la família i a viure amb les actituds i els comportaments propis d’un cor misericordiós; i, d’altra banda, vol convidar tothom a ser signes de misericòrdia i a fer-se proper a la vida de les famílies amb dificultats.

Ho trobem expressat així en el document que ens ocupa: “Aquesta exhortació adquireix un sentit especial en el context d’aquest Any Jubilar de la Misericòrdia. En primer lloc, perquè l’entenc com una proposta per a les famílies cristianes que les estimuli a valorar els dons del matrimoni i de la família, i a sostenir un amor fort i ple de valors com la generositat, el compromís, la fidelitat o la paciència. En segon lloc, perquè procura encoratjar tothom a fi que siguin signes de misericòrdia i proximitat allà on la vida familiar no es realitza perfectament o no es desenvolupa amb pau i goig.” (AL 5)

El principi de la misericòrdia és una clau de lectura de la vida matrimonial i familiar d’enorme importància. I, naturalment, és una clau bàsica per a la comprensió del document pontifici. Un esperit misericordiós s’obre amb agraïment envers Déu pels dons tan valuosos de l’Evangeli de la família i convida a viure la vida familiar amb actituds i accions pròpies d’un cor que es compadeix. I la misericòrdia rebuda de Déu interpel·la tota la comunitat cristiana, inclosos els pastors, a fer-se propers i ser signes de misericòrdia per a aquelles famílies que viuen amb dificultats i imperfeccions la seva vida.

Que Déu us beneeixi a tots!

+ Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Descarrega’t aquesta carta dominical en format àudio *.mp3