Carta dominical | «El moment del perdó»

La crida a la penitència i l’anunci del perdó dels pecats és un dels grans temes de la predicació de Jesús i dels apòstols. Això ja fou preparat per Joan Baptista, que predicava un baptisme com a signe de conversió per obtenir el perdó dels pecats. Jesús va reiterar la seva missió d’anunciar a totes les nacions «la conversió a Déu pel perdó dels pecats».

Això no es pot oblidar, perquè significaria trair l’Evangeli. És Déu mateix qui, en Jesucrist, ha situat el moment del perdó en la vida de totes les persones. Joan Pau II recordava que «en el sagrament de la reconciliació cada home pot experimentar d’una manera singular la misericòrdia, és a dir, l’amor que és més fort que el pecat».

Crist ha instituït el sagrament de la penitència per a tots els membres pecadors de la seva Església, sobretot per als qui, després del baptisme han caigut en pecat greu i així han perdut la gràcia baptismal i han ferit la comunió eclesial. Els pares de l’Església presenten aquest sagrament del perdó com «la segona taula de salvació després del naufragi que és la pèrdua de la gràcia».

El Catecisme de l’Església Catòlica afirma que «la confessió dels pecats, fins i tot des d’un punt de vista simplement humà, ens allibera i facilita la nostra reconciliació amb els altres». Per la confessió, «l’Església mira cara a cara els pecats de què s’ha fet culpable, n’accepta la responsabilitat i així s’obre novament a Déu i a la comunió de l’Església».

El missatge del papa Francesc per a la Quaresma d’enguany ens presenta aquest temps litúrgic com un moment propici per a intensificar la vida de l’esperit així com per escoltar i meditar la Paraula de Déu. Ens cal omplir el nostre interior de la riquesa de l’Evangeli. Això ens demana viure moments de desert, enmig del soroll i de les preocupacions de la vida de cada dia. No obstant això, el Sant Pare ens recorda que «Jesús és l’amic fidel que mai no ens abandona, perquè fins i tot quan pequem espera pacientment que tornem a Ell, i amb aquesta espera, manifesta la seva voluntat de perdonar» (cf. Homilia, 8 de gener de 2016).

Em sembla molt significativa –especialment per a aquesta última etapa de la Quaresma- aquesta invitació a obrir-nos al perdó de Crist i a renovar-nos interiorment. Per això, convido els cristians, en aquests dies quaresmals i de preparació immediata per a la celebració de la Pasqua, a rebre el sagrament del perdó de Déu per la confessió individual dels propis pecats.

Durant el temps quaresmal hem d’acollir la gràcia que Déu dóna en el moment del baptisme i que s’ofereix en el sagrament del perdó, com a “segona taula de salvació”. Això ens ajudarà a convertir-nos per tal de seguir Crist d’una manera cada vegada més generosa i autèntica i així ser dignes d’obtenir la vida eterna.

+Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Escolta la glossa dominical en la veu del senyor arquebisbe metropolità de Barcelona.