El bisbe Sergi Gordo ha predicat en un recés de catecúmens celebrat al Seminari Conciliar de Barcelona

Aquesta trobada d'aprofundiment va tenir lloc el 24 de gener, la vigília de la festa de la Conversió de sant Pau

Mons. Sergi Gordo, bisbe auxiliar de Barcelona, ha predicat aquest diumenge 24 de gener el recés per a catecúmens que té lloc al voltant de la festa de conversió de Sant Pau, data significativa pels qui es preparen per canviar la seva vida entrant a la vida nova de Déu al si de l’Església.

Més de quaranta catecúmens, acompanyants i catequistes, van reunir-se al Seminari Conciliar en aquesta trobada d’aprofundiment. El bisbe Sergi, compartint la seva experiència de fe i vocació sacerdotal, els va encoratjar a trobar-se amb Jesucrist i a posar a les seves mans les dificultats, interrogants i dubtes que els planteja el camí del catecumenat. Essent el Diumenge de la Paraula, el bisbe, els convidar a llegir-la assíduament i a demanar ajut a catequistes i mossens per entendre el veritable sentit de les Escriptures. «Deixar que Jesús us canviï el cor –els digué– és el millor que podeu fer en aquest temps de preparació vers els sagraments de la iniciació cristiana».

Després d’un temps de pregària personal, els catecúmens van compartir la seva experiència i el seu camí per trobar-se amb Déu i les motivacions per demanar l’entrada a l’Església. La jornada va acabar amb la celebració de l’eucaristia a la capella del Seminari.

La xifra d’adults que demanen entrar al si de l’Església creix cada any a la nostre arxidiòcesi i per això el Servei diocesà per al catecumenat treballa per acompanyar els catecúmens, i oferir suport a les parròquies i formació als acompanyants, així com organitzar els ritus propis del catecumenat. Aquest any aquest camí de formació específica presenta una novetat, volguda pels bisbes, que desitgen conèixer i estar al costat dels futurs fills de l’Església. Les catequesis impartides per l’equip episcopal tindran lloc a l’Església de Sant Sever, els propers 14 de febrer, 14 de març, 9 de maig i 13 de juny a les 18.00 h; aquestes catequesis es completaran amb la celebració de l’eucaristia a la Catedral.

El dissabte, vigília del primer diumenge de quaresma, 20 de febrer tindrà lloc el ritus de la inscripció del nom, on el bisbe, presentats els catecúmens que han culminat el seu procés de conversió i maduració de la fe, escollirà els que rebran els sagraments del baptisme, confirmació i eucaristia la propera Vetlla Pasqual.

T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...