El papa Francesc convoca un any especial dedicat a la família

El Sant Pare ofereix a l'Església l'oportunitat de reflexionar i aprofundir en el contingut de l'Exhortació Apostòlica Amoris Laetitia amb propostes i instruments pastorals

El Sant Pare convoca l’any especial dedicat a la família, que s’inaugurarà el 19 de març de 2021, cinquè aniversari de la publicació de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia. Precisament a partir de la celebració d’aquest aniversari, el Sant Pare oferirà a l’Església l’oportunitat de reflexionar i aprofundir en el contingut de l’exhortació apostòlica, fruit d’un intens camí sinodal, que encara continua en l’àmbit pastoral.

La iniciativa, que porta el nom d’any “Família Amoris Laetitia i que estarà marcada per propostes i instruments pastorals que es posaran a la disposició de les realitats eclesials i de les famílies, conclourà amb la celebració de la X Trobada Mundial de les Famílies a Roma, el juny de 2022.

L’any de la “Família Amoris Laetitia” és una iniciativa del Papa Francesc que es proposa arribar a totes les famílies del món a través de propostes espirituals, pastorals i culturals que es podran dur a terme en les parròquies, diòcesis, universitats, moviments eclesials i associacions familiars. L’objectiu és oferir a l’Església oportunitats de reflexió i aprofundiment per a viure concretament la riquesa de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia.

L’experiència de la pandèmia ha posat en relleu el paper central de la família com a Església domèstica i la importància dels llaços comunitaris entre les famílies, que fan de l’Església una “família de famílies” (AL 87). Aquesta mereix un any de celebracions perquè sigui posada en el centre del compromís i de la cura de cada realitat pastoral i eclesial.

Els objectius

 • Difondre el contingut de l’exhortació apostòlica Amoris Laetitia, per fer experimentar que l’Evangeli de la família és alegria que “omple el cor i la vida sencera” (AL 200).
 • Anunciar que el sagrament del matrimoni és un do i té en si mateix una força transformadora de l’amor humà. Per això és necessari que els pastors i les famílies caminin junts en una corresponsabilitat i complementarietat pastoral entre les diferents vocacions a l’Església (Cf. AL 203).
 • Fer a les famílies protagonistes de la pastoral familiar. Per això es requereix “un esforç evangelitzador i catequístic dirigit a la família” (AL 200), ja que una família deixebla es converteix també en una família missionera.
 • Conscienciar als joves de la importància de la formació en la veritat de l’amor i el do de si mateixos, amb iniciatives dedicades a ells.
 • Ampliar la mirada i l’acció de la pastoral familiar perquè es converteixi en transversal, per incloure als esposos, als nens, als joves, a les persones grans i les situacions de fragilitat familiar.

Iniciatives i recursos

Aquí es descriuen algunes de les iniciatives. La invitació, dirigida a totes les comunitats, és a participar, i a convertir-se en protagonistes amb altres propostes a implementar en la mateixa Església local (diòcesi, parròquies, comunitats eclesials).

 • Fòrum “On estem amb Amoris Laetitia? Estratègies per a l’aplicació de l’exhortació apostòlica del Papa Francesc”, del 9 al 12 de juny de 2021, amb els responsables de les delegacions de pastoral familiar de les conferències episcopals, moviments i associacions familiars internacionals.
 • Projecte “10 Vídeos Amoris Laetitia“: el Sant Pare explicarà els capítols de l’exhortació apostòlica, juntament amb les famílies que donaran testimoniatge d’alguns aspectes de la seva vida quotidiana. Cada mes es difondrà un vídeo per despertar l’interès pastoral per la família en les diòcesis i parròquies de tot el món.
 • #lamChurch: difusió d’alguns vídeos testimonials sobre el protagonisme eclesial i la fe de les persones amb discapacitat.
 • “En camí amb les famílies”: 72 propostes pastorals concretes per caminar amb les famílies inspirant-se en l’Amoris Laetitia. Amb la vista posada a la X Trobada Mundial de les Famílies a Roma 2022, es conviden a les diòcesis i a les famílies de tot el món a difondre i aprofundir les catequesis que seran distribuïdes per la diòcesi de Roma i a comprometre’s amb iniciatives pastorals en aquest sentit.

En camí amb les famílies

12 Itineraris amb les famílies per posar en pràctica Amoris Laetitia.

 1. Reforçar la pastoral de preparació al matrimoni amb nous itineraris catecumenals en l’àmbit de diòcesi i parròquies (cf. AL 205-222) per oferir una preparació remota, pròxima i immediata al matrimoni i un acompanyament de les parelles en els primers anys de matrimoni. Un compromís confiat de manera especial als matrimonis que, juntament amb els pastors, es converteixen en companys de viatge dels promesos i de les parelles de joves.
 2. Potenciar la pastoral d’acompanyament dels matrimonis amb trobades d’aprofundiment i moments d’espiritualitat i oració dedicats a ells per adquirir consciència del do i de la gràcia del sagrament nupcial {cf. Al 58 ss. i 223-230).
 3. Organitzar trobades per als pares sobre l’educació dels seus fills i sobre els desafiaments més actuals (cf. AL172 ss. i 259-290). Responent a les indicacions del Papa Francesc als pares per tractar de comprendre “on estan els seus fills en el seu camí” (cf. AL 261).
 4. Promoure trobades de reflexió i intercanvi sobre la bellesa i les dificultats de la vida familiar (cf. AL 32 ss. i 89 ss.), per impulsar el reconeixement del valor social de la família, i la realització d’una xarxa de pastors i famílies capaços de fer-se propers en les situacions de dificultat a través de l’anunci, el fet de compartir i el testimoniatge.
 5. Intensificar l’acompanyament de les parelles en crisis (cf. Al 232 ss.) per sostenir i formar en una actitud resilient que els porti a veure les dificultats com a oportunitats, per créixer en l’amor i fer-se més forts.
 6. Inserir als matrimonis en les estructures diocesanes i parroquials per potenciar la pastoral familiar (cf. Al 86-88) i la formació dels agents de pastoral, dels seminaristes i sacerdots perquè estiguin a l’alçada dels desafiaments actuals (cf. Al 202 ss.) i col·laborin amb les famílies. Per això serà important fer funcionar la reciprocitat entre la “família-Església domèstica” i l’Església {Al 200), perquè es descobreixin i valorin com un do insubstituïble la una per a l’altra.
 7. Promoure en les famílies la seva natural vocació missionera (cf. Al 201, 230 i 324) creant moments de formació per a l’evangelització i iniciatives missioneres (p. ex. en ocasió de la formació per als sagraments dels fills, matrimonis, aniversaris o moments litúrgics importants).
 8. Desenvolupar una pastoral de les persones grans (cf. Al 191-193) que tingui com a objectiu superar la cultura del descart i la indiferència i promoure propostes transversals en relació amb les diferents edats de la vida, fent que les persones grans siguin també protagonistes de la pastoral comunitària.
 9. Involucrar a la pastoral juvenil amb iniciatives per reflexionar i confrontar-se amb temes sobre la família, el matrimoni, la castedat, l’obertura a la vida, l’ús dels mitjans de comunicació social, la pobresa, el respecte per la creació (cf. Al 40). És necessari poder despertar l’entusiasme i millorar la capacitat dels joves per comprometre’s plenament amb els grans ideals i els desafiaments que aquests impliquen. Enguany s’ha de prestar especial atenció als nens perquè coneguin l’Any de la “Família Amoris Laetitia” i les iniciatives proposades.
 10. Promoure la preparació de la X Trobada Mundial de les Famílies amb les catequesis i camins formatius que, a través de diverses etapes i experiències, acompanyin a les famílies cap a la Trobada amb el Sant Pare.
 11. Llançar iniciatives d’acompanyament i discerniment per a les famílies ferides (cf. Al 50 ss., 241 ss. i 291 ss.). Per ajudar-les a descobrir i posar en pràctica la missió que tenen en la seva família i en la seva comunitat, a partir del Baptisme.
 12. Organitzar grups en les parròquies i comunitats per a reunions d’aprofundiment sobre “Amoris Laetitia“, amb la finalitat de sensibilitzar sobre les oportunitats pastorals concretes que es presenten en les diferents comunitats eclesials (cf. Al 199 ss.).
Conferència Episcopal Espanyola
T'ha interessat aquest contingut? Subscriu-te al nostre butlletí electrònic. Cada setmana, l'actualitat de l'Església diocesana al teu correu.

T'interessarà ...