28 D’OCTUBRE

Sant Simó i Sant Judes, apòstols

L’Amor i el Perdó Incondicionals, la Misericòrdia Exercida amb Tothom, la Crítica Constant a la Llei Injusta, la Llibertat Tossuda vers la Persona Més Necessitada… podien acabar a la creu? De fet, no va ser així: «N’elegí Dotze i els donà el nom d’Apòstols…. (Lc 6,12-!9)… Aneu a tots els pobles i feu-ne deixebles meus…» (Mt 28,19). Són els ap-òstols (= enviats lluny) els continuadors d’aquell crucificat/ressuscitat, i amb ells tots els qui s’hi apuntin.

Avui festa dels Apòstols St. Simó (= el del nas gros), l’anomenat “zelota” (Mc 3, 18), originari de Canà, podia haver per­tan­gut al grup jueu més in­tran­sigent que s’oposava en totes les for­ces a la dominació romana; i sant Judes (= l’elegit), el Tadeu (= el valent), fill de Jaume, un dels Apòstols que es­peren l’Es­perit Sant (Ac 1, 13). Una breu car­ta por­ta el seu nom.

«Per Sant Simó i Sant Judes, barques ajagudes».