27 DE DESEMBRE

Sant Joan, apòstol i evangelista

Fill del Zebedeu i germà de Jaume, els dos que seguiren la crida del Mestre a primera hora. Segons la tradició és l’autor del quart evangeli, amb una redacció molt personal. «Sant Joan Evangelista ens ha regalat l’experiència més sublim de l’amor de Crist. El seu Evangeli i les seves cartes mostren el seu itinerari de fe, marcat per la passió en el seguiment del Senyor, mort i ressuscitat» (Papa Francesc). La tradició cristiana el recorda com el deixeble estimat de Jesús, el que més a prop d’Ell va estar i el que al peu de la creu va rebre l’encàrrec de Jesús de vetllar per la seva mare, Maria.

► Avui aniversari de l’ordenació episcopal de Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe i cardenal (1987).

Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa seva.

Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa seva.