27 DE DESEMBRE

Sant Joan, apòstol i evangelista

Sant Joan, apòstol i evangelista

Joan va seguir Jesús, essent-ne un dels membres més actius i més propers al seu nou Mestre, participant en els seus fets més significatius (Mc 9,2; 13,3; 14,33). Ha donat nom al quart Evangeli i a tres cartes. «Aquesta Paraula, que s’ha fet home perquè les nostres mans la poguessin palpar, va començar a ser home en la Verge Maria: no fou tanmateix aleshores que començà a ser Paraula, perquè sant Joan declara que la Paraula “ja era des del principi”»  (St. Agustí). Pau l’anomena «columna de l’Església» (Ga 2,9).

 

  1. Festa de sant Joan, apòstol i evangelista, fill de Zebedeu, que, juntament amb el seu germà Jaume i amb Pere, va ser testimoni de la transfiguració i de la passió del Senyor, i al peu de la creu va rebre d’Ell a Maria com a mare. Al seu evangeli i en altres escrits es mostra com a teòleg, que va contemplar la glòria del Verb encarnat i va anunciar allò que va veure (s. I).
  2. Commemoració de santa Fabiola, vídua romana, la qual, segons el testimoni de sant Jerònim, va dedicar la seva penitència i la va dur a terme en benefici dels pobres (399)
  3. Passió de sant Teodor, monjo de la laura de Sant Sabas, Palestina, prevere i màrtir, el qual, juntament amb el seu germà sant Teòfanes, per defensar les sagrades imatges, va patir a Constantinoble assots, presó, desterrament i nafres al front, per això el van anomenar el “Gravat”, i va morir a la presó. A Apamea, Bitínia (841).
  4. Beat Alafred Parte, prevere de l’orde Clergues Regulars de les Escoles Pies i màrtir, que, en temps de persecució, per ser sacerdot va ser portat al gloriós martiri. A la ciutat de Santander, Cantàbria (1936).
  5. Beat Josep Maria Corbin Ferrer, màrtir, que per Crist va lluitar una bona batalla. En una embarcació ancorada davant la ciutat de Santander, Cantàbria (1936).

► Avui aniversari de l’ordenació episcopal de Mons. Lluís Martínez Sistach, arquebisbe i cardenal (1987).

  • Altres: advocacions marianes, commemoracions de congregacions religioses, sants i beats (tradició, costumari…).
  • Barcelona: Aniversari de l’ordenació episcopal del Emm. i Rvdm. Cardenal Lluís Maria Sistach, Arquebisbe emèrit de Barcelona (1987).
  • Ritu Hispanomossàrab: Santa Eugènia, verge i màrtir.

 

Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa seva.

Per Nadal i Sant Esteve, cadascú a casa seva.