18 DE NOVEMBRE

Dedicació de les Basíliques de Sant Pere i Sant Pau, apòstols a Roma

Les basíliques construïdes damunt les tombes dels apòstols Pere i Pau, són una invitació a la unitat de les esglésies, tan diverses en els seus orígens. La de Sant Pere del Vaticà la feu construir Constantí cap al 350 i fou renovada en ple Renaixement (1626). La de Sant Pau, a la via Ostiense, iniciada per Valentinià, fou consagrada cap al 390 i, després d’un incendi devastador, fou consagrada de nou el 1854.

Dedicació de la Catedral de Barcelona:

Per la primera referència documentada de l’actual catedral de Barcelona (599), sabem que el seu títol era de la Santa Creu. La nova catedral reconstruïda després de la reconquesta cristiana l’any 877 acollia, dins la capella dedicada a la Mare de Déu, les relíquies de santa Eulàlia, acabades de descobrir pel bisbe Frodoí a l’església de Santa Maria de les Arenes o del Mar. Llavors s’afegí a l’antic títol el de Santa Eulàlia: “ecclesia sanctæ Crucis santæque Eulaliæ”. La nova catedral, reconstruïda el 1046, després de la desfeta d’al-Mansur (712) fou consagrada el 18 de novembre de 1058.

  • 599: En un Concili Provincial Tarraconense s’esmenta per primer cop amb el títol de la “Santa Creu”, si bé anteriorment n’hi havia una de paleo-cristiana.
  • 801: Reconstruïda per Lluís el Pietós després de la invasió sarraïna (712).
  • 877: Hi afegeix el títol de “Santa Eulàlia” per acollir el sepulcre amb les restes de la santa descobertes en temps del bisbe Frodoi (a l’església de Santa Maria de les Arenes/Mar).
  • 1009: Acta de restauració, després de destruïda amb la invasió d’al-Mansur (985).
  • 11.1058: Catedral romànica consagrada de nou per l’arquebisbe narbonès Guifré i set bisbes (a la part de l’actual cor i el cimbori).
  • 1257: El bisbe Arnau de Gurb compra els terrenys per a la construcció de l’actual capella de Santa Llúcia, amb culte ja el 1268.
  • 05.1298-Segle XV: Construcció de l’actual gòtica en tres etapes (alhora que es va desfent la romànica); al final: el claustre. No consta una nova consagració.
  • 1887-1890: Gràcies al donatiu del banquer Manuel Girona es projecta la façana, en temps del bisbe Climent Sapera
  • 1906-1913: Construcció del cimbori.

Per Sant Romà, la neu ja arriba al pla.

Per Sant Romà, la neu ja arriba al pla.