13 DE NOVEMBRE

Sant Leandre, bisbe

Bisbe de Sevilla (578), Leandre fou el gran apòstol de la unitat religiosa de la península ibèrica que culminà en el tercer Concili de Toledo (589): «Confia en el teu cap que és Crist. Aferma’t en la fe. Ja coneixes la dolcesa de la caritat i el goig de la unitat. Predica només la unió de les nacions. Desitja la unitat dels pobles. Sembra l’única llavor que és la de la pau i de la unitat» (Homilia en el Concili). Autor d’escrits pastorals i litúrgics, morí cap a l’any 600.

► L’estiuet de Sant Martí els ocells fa venir.

► L'estiuet de Sant Martí els ocells fa venir.