11 DE DESEMBRE

Sant Damas I, papa

Nascut a la província romana d’Hispània vers el 305, el 366 va arribar a ser un bisbe de Roma molt treballador: congregà sínodes contra els heretges (arrians, novacians, donatistes), substituí el grec pel llatí a la litúrgia (llevat del Kyrie), encarregà a sant Jeroni la traducció al llatí de la Bíblia (Vulgata) i promogué el culte als màrtirs: «No només per imitar-los, sinó per ajuntar-nos a llurs mèrits i per a ser ajudats per llurs oracions» (Sant Agustí). Morí l’any 384.

► «Avui és el diumenge Gaudete: perquè el Senyor és a prop i és un anunci d’alegria per a tot el poble» (Papa Francesc, Àngelus, 15 desembre 2013).

Desembre nevat, bon any assegurat.

Desembre nevat, bon any assegurat.