Verge de Gràcia i Sant Josep

Dades

Adreça
Pl. Lesseps 25
08023 Barcelona
Telèfon
93 237 66 38 Casal avis: 93 218 74 03
Correu electrònic
vergegracia242@arqbcn.org
Web
www.arxiprestatdegracia.cat/josepets
Arxiprestat
http://arxiprestatdegracia.cat/
Verge de Gràcia i Sant Josep

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals
Història