Santa Maria, de Santa Coloma de Gramenet

Dades

Adreça
C/Milà i Fontanals 7
08922 Santa Coloma de Gramenet
Telèfon
93 386 96 91
Correu electrònic
santamaria704@arqbcn.org
Santa Maria, de Santa Coloma de Gramenet

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses