Sant Joan Baptista (Sant Adrià de Besòs)

Dades

Adreça
C/Sant Pere 1
08930 Sant Adrià de Besòs
Telèfon
93 381 01 37
Correu electrònic
julianberetta@barnabitas.org
Sant Joan Baptista (Sant Adrià de Besòs)

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses