Sant Carles Borromeu

Dades

Adreça
Sant Lluís 89-93
08024 Barcelona
Telèfon
932 130 733
Correu electrònic
eldespatxdegracia@gmail.com
Web
https://tresdegracia.com/
Arxiprestat
http://arxiprestatdegracia.cat/
Sant Carles Borromeu

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals
Història
Dades addicionals