Sant Benet

Dades

Adreça
Av. Can Serra 82 bxs.
08906 L´Hospitalet de Llobregat
Telèfon
93 438 34 86 Residència: 93 337 40 98
Sant Benet

La parròquia

Despatx parroquial