Sant Albert Magne (Capella Alemanya)

Dades

Adreça
C/ Mallorca 349, 08013 Barcelona Parròquia personal per als fidels de nacionalitat o parla alemanya
08013 Barcelona
Telèfon
93 414 58 38
Mòbil
625 698 511
Fax
93 304 22 43
Correu electrònic
kontakt@kg-barcelona.de pfarrer@kg-barcelona.de
Web
http://kg-barcelona.de
Sant Albert Magne (Capella Alemanya)

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals