Mare de Déu de Betlem

Dades

Adreça
C/Xuclà 2
08001 Barcelona
Telèfon
93 318 38 23
Arxiprestat
http://ramblapoblesec.org
Mare de Déu de Betlem

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses
Activitats pastorals
Història