Església Romànica del Poble Espanyol

Dades

Adreça
C/Marquès de Comillas s/n
08004 Barcelona
Telèfon
93 325 78 66
Església Romànica del Poble Espanyol

La parròquia

Despatx parroquial