Hospital Universitari Vall d’Hebron

Dades

Adreça
Pg. Vall d’Hebron 119-129 Planta 0 de Traumatologia, Rehabilitació i Cremats
08035 Barcelona
Telèfon
93 489 44 22
Correu electrònic
servei.religios@vallhebron.cat coordinacioserveireligios@vallhebron.cat
Hospital Universitari Vall d’Hebron

La parròquia

Despatx parroquial
Horari de misses