Ciutat Sanitària Vall d’Hebron

Dades

Adreça
Pg. Vall d’Hebron 119-129
08035 Barcelona
Telèfon
93 489 44 22 / 93 489 30 00 (ext.4422)
Fax
93 428 01 76
Ciutat Sanitària Vall d’Hebron

La parròquia

Despatx parroquial