Mig milió de joves catalans es declara catòlic

02 gener, 2020 - 
Església de Barcelona

Més de 150 mil pertanyen a l’arxidiòcesi de Barcelona, que aquest 2020 els dedica el seu Pla Pastoral

Mig milió de joves catalans entre 18 i 34 anys es declara catòlic i, d’ells, més de 60.000 s’apropen setmanalment o mensual a la seva parròquia per assistir o participar en un acte de culte. Així ho indiquen les dades recollides pel Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat i de l’Idescat durant l’any 2019.

Aquestes dades també constaten que a l’arxidiòcesi de Barcelona (que comprèn les comarques del Barcelonès, part del Baix Llobregat i del Maresme, amb una població de 2,6 milions de persones) dels més de 150.000 joves catòlics declarats 22.000 van també setmanalment i mensual a un centre de culte.

Aquesta és la base en què vol treballar i eixamplar el Pla Pastoral «Sortim!» aquest any 2020, dedicat a la joventut. Segons, el bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Vadell, «el Pla constata una preocupació pels joves, que han de ser atesos i rebre l’anunci de l’Evangeli. En la pastoral amb els joves, a més, és on es manifesta de manera més real el canvi d’època que estem vivint. Per això des de l’Arquebisbat de Barcelona es vol escoltar els joves i, sobretot, cercar que donin el dinamisme necessari a la renovació eclesial.»

Se’ls vol fer, segons el bisbe Vadell, «conscients del que ja s’està fent, valorant tot el treball pastoral amb joves que tan positivament duen a terme els moviments evangelitzadors d’Acció Catòlica, així com altres moviments cristians i associacions juvenils».

Finalment, afirma el bisbe auxiliar, «necessitem afrontar amb urgència i creativitat el camp de la formació de la dimensió religiosa i espiritual dels infants, adolescents i joves. I hem de ser capaços d’implicar pares i mares. En aquest sentit, cal tenir en compte les iniciatives pastorals que impulsa la Fundació diocesana per a les Escoles Parroquials, així com la Fundació Escola Cristiana de Catalunya».