Sobre la rescissió del contracte amb l’empresa ‘L’Onada Serveis’

11 novembre, 2021 - 
Església de Barcelona

Davant d’algunes informacions publicades sobre la rescissió del contracte amb l’empresa L’Onada Serveis, la Fundació Sant Josep Oriol, propietària de la residència sacerdotal Sant Josep Oriol, situada al barri de les Corts de Barcelona, vol manifestar que:

  • La resolució del contracte amb l’empresa L’Onada Serveis obeeix només a raons tècniques i jurídiques.
  • La rescissió va ser comunicada el 25 d’octubre de 2021 pels representants legals de la citada Fundació.