Nota de la Comissió Permanent de la Conferència Episcopal Espanyola després de la reunió celebrada els dies 6 i 7 de juliol

08 juliol, 2020 - 
Església de Barcelona

El confinament decretat amb la declaració de l’estat d’alarma ha portat amb si la paralització de moltes activitats pastorals i la suspensió de la convocatòria pública de la celebració de l’Eucaristia, com a conseqüència de la recomanació sanitària i governamental de romandre a casa. A el no poder participar la immensa majoria de la vila de Déu en la missa dominical, la Comissió Executiva de la CEE, en la reunió de 13 de març, vigília de l’entrada en vigor de l’estat d’alarma, va recomanar que “durant aquest temps cada Bisbe pugui dispensar de l’precepte dominical als que no participin presencialment en l’Eucaristia per aquests motius”.

El poble de Déu ha viscut un sorprenent dejuni eucarístic que ha avivat el desig de la trobada amb el Senyor en l’escolta de la Paraula, en la pregària domèstica i en el servei als pobres. Fins i tot les celebracions a través dels mitjans ens han ajudat a reconèixer-nos com a poble de l’Eucaristia que experimenta que sense el Diumenge no pot viure. Sembla molt convenient impulsar aquesta experiència d’aprofundiment en el significat de la celebració eucarística, sagrament de la nostra fe i font viva d’amor fratern i d’esperança.

Per això, finalitzat l’estat d’alarma i modificades les circumstàncies, convé animar el poble de Déu a la celebració presencial de l’Eucaristia, especialment el Diumenge, amb les prudents mesures de prevenció de contagis. Per això la Comissió Permanent de la CEE recomana als Bisbes, tenint en compte les circumstàncies de la seva Diòcesi, proposar el criteri habitual de l’Església respecte a la participació dels fidels en la missa dominical recollit en el Catecisme de l’Església Catòlica (2180 -2183).

Aquest nou impuls, prudent per la pandèmia que roman entre nosaltres, ha de recordar la crida a tot fidel catòlic a participar, de manera presencial, en la celebració comuna de l’Eucaristia dominical com a testimoni de pertinença i fidelitat a Crist i la seva Església.