L’agenda d’activitats diocesanes del 22 al 28 d’octubre de 2018

19 octubre, 2018 - 
Església de Barcelona

A continuació, els informem de l’agenda d’actes, conferències i oficis religiosos que s’organitzen a l’arxidiòcesi de Barcelona.

Servei Diocesà per al Catecumenat. Dissabte 27 d’octubre de 10.30 h a 12 h, formació per a catequistes-acompanyants de catecúmens al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).

Delegació diocesana de Pastoral de Joventut. Dimecres 24 d’octubre (20 h), eucaristia a la Catedral de Barcelona pels fruits del Sínode dels Bisbes “Els joves, la fe i el discerniment vocacional”, que ja arriba al final. El bisbe Antoni Vadell presidirà la celebració amb els joves de la diòcesi. Ens acompanyaran amb la música joves de diverses parròquies. Acte obert a tothom.

Simposi Històric sobre els 800 anys de l’Orde de la Mercè. Els dies 8 i 9 de novembre, se celebrarà un simposi històric a l’Ateneu Universitari Sant Pacià (c/ Diputació, 231), amb motiu dels 800 anys de la fundació de l’Orde Mercedari per Sant Pere Nolasc. Informació i inscripcions: T. 618 152 268, c/e: simposio@mercedaragon.org, https://www.mercedaragon.org

Fundació Joan Maragall (c/ València, 244, 1r). Cicle de conferències dins l’Any Panikkar “Raimon Panikkar. Diàleg fe i cultura des de la intuïció cosmoteàndrica”, coordinat per Jaume Angelats. Dies: 24, 31 d’octubre i 7 de novembre (19 h). Dimecres 24 “Sensibilitat ecosòfica (cosmos)”, amb Jordi Pigem i Josep M. Mallarach. Dimecres 31 “Perspectiva filosòfica (anthropos)”, amb Francesc Torralba i Amador Vega. Dimecres 7 “Intuïció teològica  (theos)”, amb Salvador Pié i Xavier Melloni. A l’Auditori de la Fundació Joan Maragall (c/ València 244 ,1r). Entrada lliure prèvia inscripció: fjm@fundaciojoanmaragall.org | www.fundaciojoanmaragall.org

Novahumanitas (c/ Àliga 12). Dies 3-4 i 17-18 de novembre, Mn. Josep Font, formador de Novahumanitas, dirigirà la sessió de formació “Descobreix-te a tu mateix”, oberta a tothom. Informació i inscripcions: t. 616 164 006, www.novahumanitas.org

Institut Emmanuel Mounier de Catalunya. Dijous 25 d’octubre (19 h), conferència ”Decepció i riscos del sentit de la veritat en el mon actual”, a càrrec d’Albert Llorca Arimany, doctor en filosofia i president de l’IEMC. Al Seminari Conciliar (c/ Diputació, 231).

Tallers d’oració amb Francesc i Clara. Dimarts 23 d’octubre de 19.30 h a 20.30 h, “L’esperit d’Assís”. A la cripta dels Caputxins de Pompeia (av. Diagonal, 450).