Comunicat sobre l’estat de salut del bisbe Antoni Vadell i Ferrer

03 febrer, 2022 - 
Església de Barcelona

Mons. Antoni Vadell i Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, segueix hospitalitzat amb una evolució progressiva de la malaltia molt greu, afeblint-se gradualment la seva salut.
El bisbe Antoni agraeix totes les pregàries per ell i les mostres d’estima rebudes.
L’Arquebisbat de Barcelona seguirà informant oportunament de l’evolució de l’estat de salut de Mons. Antoni Vadell i Ferrer.