Comunicat sobre l’estat de salut de Mons. Antoni Vadell

24 desembre, 2021 - 
Església de Barcelona

Sobre l’estat de salut de Mons. Antoni Vadell i Ferrer, bisbe auxiliar de Barcelona, volem comunicar que es manté estable dins la gravetat.

L’Arquebisbat de Barcelona, a través de l’Oficina de Comunicació, continuarà proveint informació oficial sobre l’evolució de l’estat de salut de Mons. Antoni Vadell.

Seguim pregant per la seva recuperació.