Comunicat de l’Arquebisbat de Barcelona amb relació a la pandèmia del COVID-19

12 març, 2020 - 
Església de Barcelona

Davant les circumstàncies excepcionals, ateses les mesures de les autoritats sanitàries i en estricte compliment de les recomanacions anunciades pels governs català i espanyol, per evitar la propagació del COVID-19, l’Arquebisbat de Barcelona seguint indicacions compartides per moltes diòcesis i per la Conferència Episcopal Espanyola, comunica el següent:

1/ Els espais de culte poden romandre oberts per a la pregària, particularment recomanada en aquest temps de Quaresma.

2/ Amb relació a l’aforament dels espais de culte i d’acord amb les mesures preventives de restricció aplicades per les autoritats competents, s’aconsella acomodar els feligresos perquè ocupin com a màxim un terç de l’aforament total dels temples.

3/ A causa de la seva vulnerabilitat, és aconsellable que les persones malaltes, grans, afeblides o amb risc potencial, i els qui conviuen amb elles o en tenen cura, s’abstinguin en el possible d’acudir a la celebració de les eucaristies, tant dominicals com diàries. Durant aquest període inusual i extraordinari, sembla indicada per a aquestes persones seguir la retransmissió de la Missa a través de la televisió i/o de la ràdio.

4/ Atès el tancament d’escoles i centres universitaris es convida temporalment a suspendre en les parròquies i centres de culte els actes de pastoral educativa, com ara la catequesi, grups de lleure o grups de joves, així com tota activitat pastoral que impliqui el treball en grup.

5/  Per garantir les condicions higièniques requerides en aquesta situació, cal tenir especial cura de la neteja dels espais i objectes dedicats al culte.

6/  Cal retirar l’aigua beneïda de les piles que hi ha a les entrades de les esglésies i en altres llocs de devoció.

7/  Ja que el signe de donar-se la pau, segons el nº 149 de l’Ordinari de la Missa és facultatiu, recomanem la supressió fins que passin aquestes circumstàncies. Tanmateix, en els llocs on es faci s’ha d’advertir que s’eviti el contacte físic, com donar-se la mà o altres gestos.

8/ És molt recomanable donar la comunió a la mà. I es prega que les persones que distribueixen la comunió durant l’eucaristia, es rentin les mans abans i després d’aquest moment.

9/ Convé que les mostres de devoció i afecte cap a les imatges de culte, tan pròpies d’aquest temps de Quaresma i de Setmana  Santa, puguin ser substituïdes per altres com la inclinació o la reverència, evitant el contacte físic amb elles, i facilitant una major rapidesa que eviti aglomeracions.

10/ Cal discernir acuradament si es realitzen o no les activitats extraordinàries de parròquies i arxiprestats, com ara excursions, sortides, viatges, trobades… normalment la prudència demana no fer-les. Si són necessàries, s’ha de valorar de quina manera es pot reduir el risc de contagi.

Des de l’Arquebisbat de Barcelona seguirem pendents de les mesures que es vagin indicant des de les autoritats civils i sanitàries en els pròxims dies, per tal d’aplicar-les en l’àmbit de la vida ordinària de l’Església. Qualsevol novetat en aquest sentit es comunicarà oportunament.

Paral·lelament, avui s’ha activat un pla de contingència per tal que els treballadors de l’Arquebisbat de Barcelona desenvolupin les seves tasques des de casa.

Finalment, adjuntem una proposta de pregària per incloure a les celebracions litúrgiques, especialment durant les pròximes setmanes:

  • Per les víctimes i afectats pel coronavirus. Per tot el personal mèdic i d’infermeria. Perquè es trobi ben aviat el remei per combatre aquesta pandèmia. Que el Senyor ens alliberi de la por i ens infongui serenor i esperança. PREGUEM AL SENYOR
  • Por las víctimas y afectados por el coronavirus. Por todo el personal médico y de enfermería. Para que se obtenga lo más pronto posible el remedio para combatir esta pandemia. Que el Señor nos libre del miedo y nos infunda serenidad y esperanza.  ROGUEMOS AL SEÑOR

Amb la nostra pregària ens unim als malalts i les famílies que estan patint directament les conseqüències del Coronavirus, com també ens unim al servei de tants professionals de l’àmbit sanitari i assistencial, als qui agraïm el seu treball sacrificat i l’esforç que estan duent a terme.