Carta del Cardenal Arquebisbe de Barcelona sobre Setmana Santa

28 març, 2020 - 
Església de Barcelona

Benvolguts germans mossens, Pau i Bé,

En primer lloc, vull fer-vos arribar l’estima i la proximitat de l’equip episcopal a tots i cada un de vosaltres. Els tres bisbes estem confinats a l’Arquebisbat seguint les directrius que ens arriben de les autoritats competents. Cada dia un de nosaltres presideix la celebració de l’Eucaristia a la Catedral, que es retransmet a la tarda a través de Ràdio Estel i per Internet, a YouTube, escrivint al cercador: “Catedral Basílica de Barcelona” o clicant aquí. Els altres celebrem la Missa a l’Arquebisbat de manera privada, però tenint presents, en aquesta celebració, tots els diocesans i recordant totes les víctimes del coronavirus, els seus familiars i tots els que d’una manera o altra ajuden a sortir d’aquesta situació i vèncer aquesta pandèmia.

Hem seguit de prop l’evolució de la salut i el desenllaç final de Mn. Joan Cuadrench, que al cel sia. Seguim de prop l’evolució d’alguns germans afectats, que sembla que ho estan de manera lleu. I preguem perquè aquesta pandèmia, que afecta tota la societat en general i, de manera especial, els més febles i fràgils, passi com més aviat millor. Així li ho vam demanar a la Mare de Déu, i Mare nostra, en el Rosari i posterior acte de consagració al Sagrat Cor de Jesús i a l’Immaculat Cor de Maria que va fer el cardenal Antonio Marto, bisbe de Fàtima, en nom de les Esglésies que peregrinen a Espanya i Portugal, el passat dimecres 25 de març, Solemnitat de l’Anunciació del Senyor.

Alguns de vosaltres ens heu demanat que expliquem com cal procedir els dies de Setmana Santa per a les celebracions litúrgiques.

Coneixeu el decret publicat per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments del dia 19 de març (Prot. N. 153/20). Aquest decret indica que la Missa Crismal pot ser traslladada a una altra data seguint el criteri del bisbe. La Conferència Episcopal Espanyola (CEE), davant la incertesa de l’evolució de la pandèmia del coronavirus, recomana als bisbes celebrar-la el dia que tenen previst anualment a les seves diòcesis i consagrar els olis, però sense celebrar la renovació de les promeses sacerdotals, que es traslladarà a una altra data per tal de celebrar també l’homenatge als preveres i diaques que compleixen les seves noces de plata i d’or presbiterals i diaconals respectivament. Entre les possibles dates, la CEE suggereix que puguin ser en la memòria de Sant Joan d’Àvila, o en la festa de Jesucrist, gran sacerdot per sempre, o en la solemnitat del Sagrat Cor de Jesús. A la nostra arxidiòcesi ja concretarem més endavant la data que es consideri més adient.

A Barcelona hem optat per celebrar la Missa Crismal com cada any, el Dimarts Sant a les 11 hores. Se celebrarà a la Catedral amb els bisbes auxiliars i algun canonge, però mantenint les necessàries mesures de distància i de prudència que recomanen les autoritats sanitàries. Malauradament, enguany no podreu concelebrar i no hi haurà la presència dels fidels. Tanmateix aquesta celebració es podrà seguir a través de Ràdio Estel i pel canal esmentat de YouTube.

Pel que fa a les celebracions de Diumenge de Rams, Dijous Sant, Divendres Sant i Vetlla Pasqual, cada prevere podrà celebrar-les a la seva parròquia, sense la presència dels fidels, seguint les normes que consten en el decret publicat per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments del dia 25 de març (Prot. N. 154/20) i que us oferim resumidament a l’apèndix A d’aquesta carta.

No deixem d’intensificar l’oració d’adoració i d’intercessió en aquests dies sants en què celebrarem la Passió, la Mort i la Resurrecció del Senyor d’una manera distinta a la qual no estem habituats. Us agrairia que, en la mesura del possible, féssiu arribar als fidels de les vostres parròquies la preciosa oració del papa Francesc per a la Comunió eucarística espiritual i que us oferim a l’apèndix B d’aquesta carta.

Pensem que a molts germans nostres, a moltes comunitats cristianes del món, els toca celebrar la Setmana Santa en temps de guerra, de persecució o en camps de refugiats. Algunes comunitats pateixen aquestes situacions doloroses des de fa anys. Sentim-nos units a elles, compartim el dolor també amb elles i, al seu costat, esperem la victòria sobre la mort i el dolor, victòria que el Ressuscitat ens ha promès.

I no oblidem que aquestes comunitats perseguides o castigades per la guerra continuen anunciant, cada any, amb goig, el Diumenge de Pasqua, la qual cosa és impressionant. I ho fan amb aquella vella salutació d’Orient: «Crist ha Ressuscitat». I la resposta és: «Sí, veritablement ha Ressuscitat».

Que res ni ningú ens impedeixi unir-nos a la Creu del Senyor per poder també ressuscitar amb Ell a la Vida i a l’Esperança. Que el Senyor ens concedeixi poder ser testimonis d’esperança en situacions tan doloroses com les que ens toca viure.

Us desitgem una profunda vivència de la Setmana Santa i una joiosa Pasqua de Resurrecció, confiant plenament que el Senyor ens ajudarà a sortir d’aquesta situació amb el bon servei dels científics i dels servidors de la sanitat. Donem gràcies a Déu per tanta gent entregada al servei dels afectats per aquesta pandèmia.

Rebeu l’afecte i l’estimació cordials dels tres bisbes que peregrinem juntament amb vosaltres, preveres i diaques, units tots al Poble Sant de Déu pel qual volem continuar gastant-nos i desgastant-nos sempre amb la mirada posada en el Senyor.

Que el Senyor us beneeixi, us guardi i us ompli de la seva pau!

† Card. Joan Josep Omella Omella
Arquebisbe de Barcelona

Barcelona, 28 de març de 2020

 

Apèndix A

Us recordem la importància de seguir les indicacions que ja vam donar el passat 14 de març, especialment la segona: «A causa de la situació totalment excepcional que estem vivint, des del dia d’avui queden suspeses totes les celebracions públiques de l’Eucaristia amb participació de fidels, també la dominical», suspensió que fem extensiva a les diverses celebracions pròpies de la Setmana Santa.

Atesa la situació extrema de perill de contagi del coronavirus i l’agreujament de la situació, vetllant responsablement per la salut i prevenció, es considera convenient seguir la recomanació de tenir els temples tancats fins que acabi el confinament.

Seguint les indicacions del decret publicat per la Congregació per al Culte Diví i la Disciplina dels Sagraments del dia 25 de març (Prot. N. 154/20) DISPOSEM que a les celebracions, que es realitzaran sense participació de fidels, i que tindran lloc a les parròquies, monestirs i comunitats religioses de la nostra arxidiòcesi de Barcelona, es procedeixi de la manera següent:

  1. Diumenge de Rams. La commemoració de l’Entrada del Senyor a Jerusalem s’ha de celebrar a l’interior del temple seguint la tercera forma prevista en el Missal: entrada senzilla (sense benedicció dels rams).
  2. Dijous Sant. S’omet el lavatori de peus, que ja és facultatiu. Al final de la Missa de la Cena del Senyor, s’omet també la processó, tot reservant al sagrari el Santíssim Sagrament.
  3. Divendres Sant. A la pregària universal prevista al Missal Romà, s’afegirà una intenció especial pels afectats i els difunts a causa de la pandèmia del coronavirus. L’adoració de la Creu amb el bes es limita només al celebrant.
  4. Vetlla Pasqual. Per a l’inici de la vetlla o lucernari s’omet el foc, s’encén el ciri i, omesa la processó, es proclama el pregó pasqual (Exsultet). Segueix la Litúrgia de la Paraula. En la litúrgia baptismal, només es renoven les promeses baptismals. Atès que no hi ha participació de fidels, s’omet el ritus de benedicció de l’aigua i l’aspersió de l’aigua beneïda. Posteriorment continua la litúrgia eucarística.

Notes:

  1. Serà convenient que s’avisi als fidels de l’hora de l’inici de les celebracions, de manera que puguin unir-s’hi amb la pregària des de les seves pròpies cases. Podran ser de gran ajuda els mitjans de comunicació telemàtica en directe, però no gravats.
  2. En tot cas, serà important dedicar un temps oportú a la pregària, valorant, sobretot, la Litúrgia de les Hores.
  3. La Delegació Diocesana de Pastoral Sacramental farà arribar subsidis que ajudin a la pregària familiar i personal.
  4. Es podran seguir els oficis de Setmana Santa des de la Catedral, que seran retransmesos per Ràdio Estel i per Internet entrant a YouTube escrivint al cercador: “Catedral Basílica de Barcelona” o clicant aquí.

 

Apèndix B

Oració del papa Francesc per a la Comunió eucarística espiritual

El dia 24 de març de 2020 s’ha fet difusió de l’oració que el papa Francesc prega cada dia i invita a pregar per a fer la Comunió eucarística espiritual amb el Senyor, recomanada per a aquest temps de confinament dels fidels.

Català:

Jesús meu, crec que esteu realment present en el

Santíssim Sagrament de l’altar.

Us estimo per damunt de totes les coses

i us desitjo en la meva ànima.

Ja que ara no us puc rebre sacramentalment,

veniu almenys espiritualment al meu cor.

Com a ja vingut, us abraço i m’uneixo a Vós.

No permeteu que em separi mai de Vós.

 

Castellano:

Jesús mío, creo que estás realmente presente en el

Santísimo Sacramento del altar.

Te amo por encima de todas las cosas

y te deseo en mi alma.

Ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora,

ven al menos espiritualmente a mi corazón.

Como ya venido, te abrazo y me uno a Ti.

No permitas que nunca me separe de Ti.