Visitem el Papa Francesc

(Diumenge, 19/05/2013)

Després de la Pasqua florida celebrem la Pasqua granada. El dia de la Pentecosta es va complir la promesa de Jesús: els apòstols van rebre el do de l’Esperit Sant. La vinguda de l’Esperit Sant significa la transferència que fa Jesús del seu propi Esperit i de la seva missió a l’Església, que comença a expandir-se aquell dia de Pentecosta.

Jesús ressuscitat s’aparegué als apòstols i els digué: “Rebeu l’Esperit Sant”. Així es va anar realitzant l’obra de la salvació de Jesucrist a tot arreu i per sempre. El Concili Vaticà II ens recorda que “l’Esperit Sant unifica tota l’Església en la comunió i el misteri, l’enriqueix amb els dons jeràrquics i carismàtics, vivificant, com si en fos l’ànima, les institucions eclesiàstiques i insinuant en el cor dels fidels el mateix esperit missioner que havia impulsat Crist en persona”.

L’Esperit vivifica l’Església, la fa permanentment jove i disposada a la missió, oberta a renovar-se i adaptar-se a les necessitats de cada temps i a donar resposta als signes dels temps. Sant Agustí afirmava que “el que és l’ànima per al cos, això és l’Esperit Sant per al cos de Crist, que és l’Església”. I continua dient: “L’Esperit Sant fa en tota l’Església allò que fa l’ànima en tots els membres del cos”.

L’Esperit Sant és el principi vital de l’Església. Ell renova constantment el poble de Déu. Ell suscita sempre nous fruits en el si de les comunitats cristianes i respostes als reptes actuals. Ell fa que l’Església sigui, en cada moment i en cada lloc, signe clar i eficaç de l’amor de Déu a tothom. Sense l’acció interior de l’Esperit, que obre els cors a Jesucrist i al seu Evangeli, no hi pot haver una evangelització eficaç. Això és especialment urgent viure-ho en aquest Any de la Fe.

En la carta per a la celebració de l’Any de la Fe, Benet XVI ens invitava a anunciar a tots sense temor la pròpia fe i ens recordava que “és el do de l’Esperit Sant el que capacita per a la missió i enforteix el nostre testimoniatge, tot fent-lo franc i coratjós”.

La nostra arxidiòcesi viu aquesta Pentecosta pelegrinant a Roma, anant a visitar el nou papa Francesc. Així celebrarem també l’Any de la Fe, resant el Credo a la basílica de Sant Pere sobre el sepulcre del primer dels Apòstols de Jesús. El nombre de persones que viurem aquest pelegrinatge ja s’ha completat fa mesos, però voldria demanar a tots els diocesans que es vulguin unir als pelegrins en esperit i fent també una confessió del símbol de la fe, com ens va demanar Benet XVI i ara ens ho demana el nou Sant Pare.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona