Visita Pastoral als Arxiprestats de la Puríssima Concepció i de la Sagrada Família

Carta del Cardenal Arquebisbe, Dr. Lluís Martínez Sistach, als fidels sobre les properes Visites Pastorals de enguany als Arxiprestats de la Puríssima Concepció i de la Sagrada Família

Benvolguts diocesans,

Em plau lliurar-vos aquesta carta per a comunicar-vos que la Visita Pastoral la realitzaré aquests mesos als Arxiprestats de la Puríssima Concepció i de la Sagrada Família. Encara que es concreti en aquests dos arxiprestats, la Visita Pastoral interessa tota l’Arxidiòcesi i demana la pregària de tots els diocesans.

La Visita Pastoral contribueix al bé espiritual de les parròquies, comunitats, institucions i realitats eclesials dels arxiprestats on se celebra. La presència del Pastor diocesà contribueix sempre a donar sentit de pertinença a l’Església diocesana, sentit de diocesanitat. Cada parròquia forma part d’un arxiprestat i això demana que es faci una autèntica pastoral de conjunt arxiprestal. Però les parròquies formen part, també, de l’Arxidiòcesi participant de la seva naturalesa i missió eclesial.

Penso que la Visita Pastoral és un autèntic temps de gràcia i una expressió de la presència espiritual del Pastor diocesà entre els seus fidels. Amb aquestes actituds tots ens disposem a celebrar aquesta VisitaPastoral.

A tots els diocesans, però especialment als qui formen part dels Arxiprestats de la Puríssima Concepció i de la Sagrada Família, els demano que encomanem al Senyor aquest treball pastoral que farem amb la participació del Sr. Bisbe Auxiliar, els Vicaris Episcopals, els Arxiprestos i els Delegats Diocesans.

És també important el treball que faran les parròquies amb l’ajut del Consell Pastoral parroquial, sobre la situació pastoral de la parròquia en ordre a realitzar més eficaçment la seva missió, tal com demana el Directori per al ministeri dels bisbes. Aquesta relació ha de tenir molt present el Pla Pastoral Diocesà i l’esperit evangelitzador que proposa el Papa Francesc en l’Exhortació Apostòlica L’alegria de l’Evangeli.

Acabo amb les paraules finals de la “Pregària per a la Visita Pastoral”:

“Veniu a visitar-nos, Senyor,

per mitjà del ministeri de qui, en nom vostre,

és el nostre pare i pastor.

Que les nostres parròquies, llars, obres

i sobretot els nostres cors

s’obrin per rebre-us. Amén”.

Amb una salutació i benedicció molt cordials,  

 

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona