Vers la Jornada Mundial de la Joventut

image

(Diumenge, 10/07/2011)              

Falta escassament un mes per a la Jornada Mundial de la Joventut, que presidirà el Papa Benet XVI a Madrid, del 18 al 21 del proper mes d’agost. Benet XVI concedeix un valor especial a aquesta iniciativa del seu predecessor Joan Pau II i ha presidit les Jornades Mundials de la Joventut celebrades a Colònia i a Sydney.

Com a preparació per a aquest esdeveniment, desitjo recordar el missatge que el Sant Pare publicà el 6 d’agost de l’any passat, en la festa de la Transfiguració del Senyor. Faig meva la invitació que el Papa adreça als joves i la concreto sobretot en els joves de la nostra arxidiòcesi de Barcelona: “Benvolguts joves –els diu-, us reitero la invitació a assistir a la Jornada Mundial de la Joventut de Madrid. Amb profunda alegria, us espero a cadascú personalment. Crist vol refermar-vos en la fe per mitjà de l’Església. L’elecció de creure en Crist i de seguir-lo no és pas fàcil. Es veu obstaculitzada per les nostres infidelitats personals i per moltes veus que ens suggereixen vies més fàcils. No us desanimeu, cerqueu més aviat el recolzament de la comunitat cristiana, el recolzament de l’Església.”

Amb aquestes paraules el Papa situa clarament la Jornada Mundial de la Joventut en l’objectiu d’una proposta de la persona de Crist als joves d’avui. La finalitat principal de les Jornades Mundials de la Joventut és propiciar en els joves una experiència forta de fe, una trobada amb el Crist, que s’ha de convertir en el centre de la seva vida, en el punt de referència constant i en la llum que il·lumini els seus passos. També vol ser una experiència de comunió amb l’Església, que sent la urgència d’invitar els joves a assumir el seu lloc dins la comunitat eclesial.

Aquest objectiu de la trobada amb Crist per mitjà de l’Església és fonamental. Benet XVI, en la introducció de la seva primera encíclica Déu és amor, resumeix magistralment el que és la vida cristiana i el que pretén en síntesi la vivència d’una Jornada Mundial de la Joventut: “No es comença a ser cristià –diu- per una decisió ètica o una gran idea, sinó per la trobada amb un esdeveniment, amb una Persona, que dóna un nou horitzó a la vida i, amb això, una orientació decisiva. L’essència del cristianisme és la Persona de Jesucrist i la vida cristiana arrenca d’una trobada amb Ell. La Persona de Jesucrist és el centre de la vida i de la missió de l’Església i ha de ser el centre de la vida del jove.”

Els actes principals de la JMJ, com he dit, se celebraran a Madrid del 18 al 21 d’agost i la nostra arxidiòcesi té prevista una nombrosa participació de joves en els actes esmentats, als quals desitjo acompanyar. També hi assistiran els alumnes del nostre Seminari Diocesà. La JMJ comporta així mateix el que anomenem els “dies a les diòcesis”. En concret els dies del 12 al 15 d’agost. Aquests dies la nostra diòcesi té previst acollir uns 15.000 joves que, en el seu camí vers Madrid, es detindran a la nostra ciutat i diòcesi per tal d’entrar en contacte amb la nostra realitat i amb les nostres comunitats cristianes. Entre aquests n’hi haurà de tot el món, però amb una presència especial de joves catòlics de França i d’Itàlia, sobretot de les diòcesis de París, Marsella, Milà i Gènova. La Delegació Diocesana de Pastoral de Joventut ha treballat molt per preparar com cal aquesta acollida. Agraeixo totes les ajudes que les institucions i les persones pugueu aportar per acollir aquests joves que ens visitaran com a pelegrins de la fe.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO