Una veu que mereix ser escoltada

(Diumenge, 01/07/2012)

El proper dia 7 d’octubre Benet XVI obrirà a Roma l’assemblea ordinària del Sínode dels Bisbes, que aquesta vegada estarà dedicat a un tema ben actual: “La Nova Evangelització per a la transmissió de la fe cristiana”. Com a preparació per a aquest esdeveniment, voldria recordar l’esforç que fan molts cristians i cristianes de casa nostra per ajudar les persones que més pateixen a causa de la crisi.

Com vaig dir en la meva darrera carta pastoral, titulada precisament Nova Evangelització i solidaritat, em plau agrair l’augment de la solidaritat de les parròquies, de Càritas, d’altres institucions eclesials i de moltíssimes persones que, com a voluntàries o com a donants, fan possible fer més suau el sofriment de moltes persones i famílies.

Com el samarità de l’Evangeli, els cristians fan esforços per acostar-se al necessitat, el miren i el compadeixen, i comparteixen amb ell els béns materials i espirituals. La nostra solidaritat creix i es fa més eficaç a mesura que ens acostem també físicament a les persones que necessiten ajuda.

Darrerament Càritas Diocesana de Barcelona ha establert un sistema de mediació previ a les sentències judicials de desnonament per aclarir les situacions d’insolvència i poder-hi posar remei sense llançament i pèrdua de l’habitatge. També, en una declaració ben documentada i raonada, ha reclamat la retirada de l’avantprojecte de llei de mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’habitatges.

Demanaria que fossin escoltades aquestes veus de les institucions d’Església que estan més a prop de les víctimes principals de la crisi. Som conscients del moment dramàtic que viu el país, però hem de recordar també que és una greu responsabilitat de les autoritats polítiques treballar perquè les conseqüències de la crisi no les paguin els sectors socials més necessitats i més desprotegits.

Estem en període de vacances, però la solidaritat no pot fer mai vacances, i menys encara en aquesta hora del nostre país.

El Papa Benet XVI, en la seva encíclica social La caritat en la veritat, assenyala que l’economia necessita de l’ètica per funcionar correctament i que és molt important recuperar la contribució del principi de la gratuïtat i la lògica del do en l’economia de mercat, en la qual la norma no poden ser només els guanys, i posa en relleu la necessitat de la formació de les consciències que reforci els criteris morals en l’elaboració dels projectes polítics i econòmics.

Cara al proper curs, i atenent a la situació en què ens trobem, em sembla que, com a Església diocesana de Barcelona, caldrà que donem molta prioritat al tercer dels objectius de l’actual Pla Pastoral, que ens demana potenciar els gestos de solidaritat com a expressió del nostre amor i de la nostra fe.

Els esforços que estan fent les institucions de l’Església, i sobretot Càritas -tant la diocesana com les parroquials-, es mereixen que la seva veu sigui escoltada pels nostres polítics i dirigents econòmics. Perquè, molt sovint, la seva veu és la veu dels qui no tenen veu, els més pobres i marginats de la nostra societat. 

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO