Un pla per als propers quatre anys

image

(Diumenge, 9/10/2011)              

El passat 25 de setembre, en una eucaristia celebrada a la basílica de la Sagrada Família, es va fer una avaluació de l’aplicació del Pla Pastoral de l’arquebisbat de Barcelona dels últims anys i una presentació del nou Pla Pastoral per als propers quatre anys. Aquest nou Pla Pastoral, com l’anterior, té una finalitat eminentment evangelitzadora amb tres objectius prioritaris. Amb l’eucaristia de la Sagrada Família vàrem posar en mans del Senyor el treball que ens proposem fer de manera preferent durant aquests propers cursos per tal de “fer tot el que Jesús ens digui”.

 Tots recordem com la intercessió de Maria obtingué del seu Fill el primer dels seus miracles. Confiant en la intercessió de la Mare de Déu hem posat aquestes paraules seves: “Feu tot el que Jesús us digui” com a títol del nou Pla i de la carta pastoral que en presenta el contingut.  

El Pla Pastoral pretén que la nostra Església de Barcelona sigui més i més evangelitzadora. Aquesta és la missió de l’Església una i única de Crist, estesa d’Orient a Occident. El treball d’evangelització per part de totes les realitats diocesanes ens uneix al treball que està realitzant la comunió de les Esglésies diocesanes, presidides pel bisbe de Roma i successor de Pere.   

El nostre treball aplicant el Pla Pastoral i en especial el seu primer objectiu –que ens demana “anunciar Jesucrist als qui no el coneixen”- estarà en sintonia amb la preparació del Sínode dels Bisbes, que es reunirà a Roma l’octubre de l’any vinent per estudiar el tema: “La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana.”

Barcelona, d’altra banda, serà la seu durant el propers mesos de dues iniciatives molt relacionades amb la proposició de l’Evangeli als homes i les dones d’avui: la realització de l’anomenada Missió Metròpolis, que es durà a terme de forma simultània a dotze grans ciutats d’Europa durant la Quaresma del proper any, i la presentació al nostre país del projecte conegut com l’Atri dels Gentils, proposat pel Sant Pare, que vol promoure el diàleg entre la fe i la cultura i entre creients i no-creients. Ambdues iniciatives s’inscriuen en l’esforç evangelitzador de l’Església

També en el context de l’evangelització, en les consultes fetes a la diòcesi per redactar el nou Pla, s’ha coincidit en la importància d’adoptar com un objectiu el treball de les comunitats parroquials en la iniciació cristiana. Per això “la pastoral de la iniciació cristiana” és el segon dels objectius. Tot comença en la vida cristiana amb els sagraments del baptisme, la confirmació i l’eucaristia. Es tracta de millorar l’acolliment de les persones i la preparació i celebració d’aquest sagraments.

Un objectiu de l’anterior Pla Pastoral era créixer en la solidaritat davant la crisi econòmica. Aquest objectiu s’ha aconseguit, però malgrat haver augmentat les iniciatives d’ajut als qui pateixen més greument les conseqüències de la crisi econòmica, aquesta dissortadament encara persisteix. Per això, totes les persones i institucions consultades han coincidit que aquest objectiu calia que continués en el nou Pla Pastoral. I d’aquesta manera, el tercer objectiu ha quedat formulat com “la solidaritat, expressió del nostre amor i de la nostra fe”. 

Si bé el nou Pla Pastoral assenyala aquests tres objectius prioritaris, això no significa que exclogui cap àmbit o activitat de la pastoral diocesana. Resulta evident, d’altra banda, que la realització d’un determinat aspecte de la vida cristiana incideix sempre positivament en tot el seu conjunt.

   Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO