Un esdeveniment de tota l’Església

image

(Diumenge, 17/07/2011)              

D’aquí a un mes serem a les portes de viure els actes principals de la Jornada Mundial de la Joventut (JMJ), que se celebraran a Madrid i seran presidits pel papa entre els dies 18 i 21 del proper agost. Vull subratllar ara la dimensió que té aquest esdeveniment per a tota l’Església.

La JMJ és, abans que res, un esdeveniment espiritual. La preparació espiritual és, doncs, de summa importància. Per això, ja un any abans, l’agost del darrer any, Benet XVI envià un missatge als joves d’arreu del món invitant-los a preparar-se intensament per a la cita de Madrid, i a fer-ho amb els seus bisbes, sacerdots, diaques i responsables de la pastoral juvenil a les diòcesis, a les comunitats parroquials i a les associacions i els moviments.

El Papa es referia a aquesta dimensió espiritual de la JMJ dient clarament als joves que “la qualitat de la nostra trobada dependrà, sobretot, de la preparació espiritual, de la pregària, de l’escolta en comú de la Paraula de Déu i del recolzament recíproc”.

“Estimats joves –afegia el Papa-, l’Església compta amb vosaltres. Necessita la vostra fe viva, la vostra caritat creativa i el dinamisme de la vostra esperança. La vostra presència renova l’Església, la rejoveneix i li dóna un nou impuls. Per això, les Jornades Mundials de la Joventut són una gràcia no tan sols per a vosaltres, sinó per a tot el Poble de Déu.”

Penso que aquestes darreres paraules del Papa ens inviten a tots a viure la gràcia de la JMJ. El projecte de les JMJ implica no solament els joves sinó totes les comunitats cristianes, cridades a enfortir-se i a renovar-se gràcies a l’entusiasme i a l’impuls de la fe dels joves. Es tracta de fer protagonistes els joves. Els joves cristians són i estan cridats a sentir-se coresponsables amb tota l’Església de la seva missió evangelitzadora. Per això, hem de treballar per tal que participin activament en la vida de l’Església, celebrin la seva fe i assumeixin les seves responsabilitats essent protagonistes de l’evangelització i artífexs de la renovació de l’Església i de la societat.

L’experiència de les JMJ ens ensenya que els joves, sobretot als països més pobres del món, estan disposats a comprometre’s en l’Església, a ajudar a fer realitat aquella consigna dels temps del Concili Vaticà II que deia “Ecclesia semper reformanda”. Per a assolir-ho, hem de dipositar la nostra confiança en ells i atorgar-los responsabilitats.

 Fent-me ressò del missatge del Sant Pare Benet XVI, em plau agrair a tots els diocesans, a les parròquies, als santuaris, a les comunitats religioses i a les associacions i els moviments eclesials el seu generós treball per acollir els joves que ens visitaran i per preparar aquest esdeveniment de tota l’Església.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO