“Temples jubilars” de l'Any Teresià

DECRET 21 /14.- Barcelona, 14 d’octubre de 2014

Atès el decret de la Penitenciaria Apostòlica de 24 d’abril de 2014 que concedeix als bisbes diocesans que concretin els llocs i les celebracions en què es pot rebre el do de la indulgència plenària amb motiu de l’Any Jubilar Teresià que se celebrarà del 15 d’octubre del 2014 al 15 d’octubre de 2015;

Donat que la Indulgència Plenària es concedeix als fidels veritablement penedits, amb les condicions de costum (Confessió Sacramental, Comunió Eucarística i pregària per les intencions del Sant Pare), que visitin en forma de pelegrinatge alguna catedral, temple o santuari jubilar i allí assisteixin a algun ritu sagrat o, almenys, preguin durant un temps suficient davant alguna imatge de Santa Teresa solemnement exposada, acabant amb la pregària del Parenostre, Credo, invocació a la Mare de Déu i a Santa Teresa de Jesús;

Donat que aquells qui es trobessin impedits per causa de l’edat o la malaltia, podran igualment obtenir la Indulgència Plenària amb les mateixes condicions abans esmentades, si davant alguna petita imatge de Santa Teresa de Jesús, diuen a casa seva o allà on l’impediment els reté (per exemple en una capella del monestir, de l’hospital, del centre sanitari, del centre penitenciari, etc.) el Pare Nostre, el Credo  i altres pregàries conforme les finalitats de l’Any Jubilar Teresià, oferint els seus sofriments o afliccions de la pròpia vida;

PEL PRESENT decret declaro “temples jubilars” a mes de la Santa Església Catedral Basílica de Barcelona, la Parròquia Santa Teresa de Jesús, de Barcelona (C/ Llobregós,130), el Santuari de la Mare de Déu del Carme, de Barcelona (Av. Diagonal, 424), el Monestir de la Immaculada de les Carmelites Descalces, de Barcelona (C/ Immaculada, 37-45), l’Església de la Mare de Déu del Carme, de Badalona (C/ Sant Miquel, 44), el Monestir de la Immaculada de les Carmelites Descalces, de Mataró (Av. Can Torner, 63), el Monestir de la Sagrada Família de les Carmelites Descalces, de Tiana (C/ Montalegre, 9-11) així com la Parròquia de Santa Joaquima de Vedruna, de Barcelona (C/ Sant Hermenegild, 11-13) i el Monestir de l’Encarnació de les Carmelites, de Barcelona (C/ Panamà, 12-16).

Ho decreta i firma l’Emm. i Rvdm. Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona.

† Lluís Martínez Sistach

Cardenal Arquebisbe de Barcelona

 

Per manament del Sr. Cardenal Arquebisbe 

Sergi Gordo Rodríguez, prev.

Secretari general i Canceller