Suplement monogràfic dedicat a la Cadena de Pregària per les Vocacions