Solidaritat davant la crisi

(Diumenge, 18/12/2011)            

Aquest diumenge Càritas presenta la seva campanya de Nadal. És la continuació i la intensificació de la campanya que té com a lema “Càritas, un  no per a ningú”. Es tracta d’invitar a viure aquestes festes amb austeritat, en sintonia i solidaritat amb tantes persones que pateixen les conseqüències de la crisi econòmica actual. Càritas ho resumeix d’una manera molt directa: “Porta una vida més senzilla, perquè els altres senzillament puguin viure”.

Com he dit en la carta pastoral Nova evangelització i solidaritat, em plau agrair l’augment de la solidaritat per part de les parròquies, de Càritas, de moltes institucions eclesials  i de moltíssimes persones que, com a voluntàries i donants, han fet i fan possible alleugerir el sofriment de moltes persones i famílies. Fruit de l’amor i de la fe cristiana, compartim els nostres béns des de les pròpies necessitats o des d’una posició econòmica suficient.

Els cinc milions d’aturats del nostre país són una xifra esfereïdora i que posa en relleu la gravetat de la situació. Això demana que totes les forces polítiques, econòmiques i socials s’uneixin per trobar acords de solució.

La nostra diòcesi no s’ha quedat inactiva davant la necessitat de moltes persones. Un dels objectius de l’anterior Pla Pastoral Diocesà era créixer en la solidaritat davant la crisi econòmica. Aquest objectiu s’ha aconseguit àmpliament, però malgrat haver augmentat les iniciatives d’ajut als qui pateixen més greument les conseqüències de la crisi econòmica, aquesta dissortadament encara persisteix. Per això, en les consultes que es varen fer a la diòcesi per preparar el nou Pla Pastoral, tots varen coincidir en la proposta que aquest objectiu calia que continués.

En conseqüència, en el nou Pla Pastoral que hem començat a aplicar, un dels objectius proposa fer un esforç per viure la solidaritat davant la crisi com a expressió del nostre amor i de la nostra fe. Com el bon samarità del qual ens parla Jesús a l’evangeli, els cristians estem cridats a acostar-nos al necessitat, a veure la situació en què es troba, compadir-nos-en i compartir amb ell els nostres béns materials i espirituals.

Aquest temps d’Advent ens invita a preparar la vinguda del Senyor,  seguint els seus camins. Les tres figures emblemàtiques de l’Advent ens encoratgen a la solidaritat. Isaïes, anomenat l’evangelista de l’Antic Testament, ens diu: “Si dones el teu pa als qui passen gana i satisfàs la fam dels indigents, s’omplirà de llum la teva foscor, i el teu capvespre serà clar com el migdia.” A Joan Baptista, el profeta i l’herald del Crist, quan la gent li preguntava: “Així, doncs, què hem de fer?”, ell els responia: “Qui tingui dos vestits, que en doni al qui no en té, i qui tingui menjar que el comparteixi amb els altres.” I Maria, la mare del Senyor, ens dóna exemple de sensibilitat i iniciativa davant les necessitats del proïsme, intercedint davant del seu fill en favor d’aquells nuvis que es trobaven en una situació de necessitat. Per això, hem titulat el nou Pla Pastoral amb les seves paraules: “Feu tot el que Jesús us digui.”

Nadal és l’expressió de la solidaritat de Déu amb el món. Invito a viure’l amb sentiments de solidaritat afectiva i efectiva amb els qui més pateixen a causa d’aquesta crisi persistent.

       Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO