Salvar el diumenge

image

(Diumenge, 3/07/2011)              

En el Parlament Europeu hi ha una iniciativa en curs per tal de protegir el diumenge com un dia de descans setmanal en la legislació dels Estats membres i comunitària de la Unió Europea. Es tracta d’una moció molt important i considero que cal fer-hi costat.

No hi ha dubte que la pèrdua del diumenge com a dia festiu i l´ampliació dels horaris comercials i dels dies festius que podrien obrir els comerços comportaria que augmentés el nombre de persones que haurien de dedicar aquells dies festius o aquelles hores al treball. Això faria que minvés la dedicació de moltes persones a la seva família especialment en les festes. També és ben previsible que en els matrimonis i les famílies en què treballi algun dels seus membres no sempre coincidirien ni els horaris ni sobretot els dies festius que un o l´altre hagi de treballar. Això dificultaria que tota la família pugui trobar-se reunida en alguns moments del dia i especialment en els dies festius.

Aquesta incidència negativa sobre la família té molta importància i convé valorar-la degudament per tal d´evitar un procés que pugui portar a una total liberalització dels horaris comercials. Perquè el matrimoni i la família són institucions cabdals per al bé de les persones i de la societat mateixa. És per això que la Constitució espanyola «assegura la protecció social, econòmica i jurídica de la família».

La família necessita d´unes determinades condicions per formar-se i, sobretot, per estabilitzar-se en termes positius. Una d´aquestes condicions és el temps. Els membres de la família precisen del temps suficient per a conviure i créixer en l´amor i l´ajut mutu. La nostra societat coneix molt bé quina és la importància que té el temps per construir la relació interpersonal que dóna sentit a la família.

El Concili Vaticà II ens recorda que «el Creador del món establí la societat conjugal com a origen i fonament de la societat humana. La família és, doncs, la cèl·lula primera i vital de la societat». La relació entre els membres de la família ha de ser d´acolliment cordial, d´encontre i de diàleg, de disponibilitat desinteressada, de servei generós i de solidaritat fecunda. Per això la promoció d´una autèntica relació, trobament i comunió dels membres de la família esdevé un aprenentatge fonamental i insubstituïble de la vida social.

En una societat com la nostra on hi ha una tendència creixent a l´individualisme i on moltes persones, especialment infants i adolescents, sofreixen la soledat i la manca d´acolliment afectuós, convé potenciar el clima familiar, afavorint que els membres de la família es puguin trobar diàriament i puguin celebrar junts amb joia i fraternitat els diumenges i els dies festius.

El diumenge és per a tots els ciutadans un dia important de repòs, de joia i de solidaritat. Per als cristians, el diumenge és també el dia del Senyor, que està en perfecta harmonia amb el dia de l´home. El profit econòmic i el progrés tècnic fred i no sempre supeditat a un progrés autèntic de la persona humana i del bé comú no ens ha de fer perdre el valor riquíssim del diumenge, que té una llarguíssima tradició en la nostra cultura i que amb les seves múltiples manifestacions ha anat creant cultura i donant sentit i joia a la vida de les persones i de les famílies.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO