Sacerdots per a l’evangelització del món d’avui

(Diumenge, 18/03/2012)

He comentat els darrers diumenges diversos aspectes i actes de la “Missió Metròpolis” relacionats amb el temps de Quaresma. Aquesta iniciativa que es realitza a dotze grans ciutats europees aquestes setmanes –entre les quals hi ha Barcelona- té una finalitat clara, ben present també en les exigències que l’Església ens proposa en el temps de preparació a la festa de Pasqua: convertir-nos a Déu i cercar els camins més adequats per oferir als homes i les dones d’avui, als nois i les noies, i als infants del nostre temps l’Evangeli de Jesús, el nostre Salvador.

És necessari vetllar per la presentació d’aquest gran tresor que tenim que és Jesús i el seu Evangeli. I aquí se’ns planteja la necessitat de promoure les vocacions al sacerdoci ministerial. Ens ho demana la celebració del Dia del Seminari que cada any celebrem el diumenge més proper a la festa de Sant Josep, que aquest any coincideix amb aquest diumenge quart de Quaresma.

El Dia del Seminari té enguany com a lema “Passió per l’Evangeli”. La nostra societat té una gran necessitat de sacerdots que siguin ben conscients que el Senyor els ha cridat per evangelitzar, i que evangelitzar és fruit del seu amor a Jesús i el seu conseqüent desig d’anunciar-lo a tothom.

Amb aquest esperit d’amor a Déu i als germans, els sacerdots d’avui han de conèixer la realitat de la nostra societat, els seus desafiaments i els seus reptes per tal de cercar respostes i noves maneres de presentar Jesús i el seu Evangeli a aquests homes i dones d’avui que viuen immersos en un context cultural diferent del d’abans. Això és el que pretén la nova evangelització.

En l’acció pastoral no podem fer el mateix que hem fet sempre; s’ha de veure què cal canviar i innovar oferint, però, la mateixa salvació de Jesús. En aquest sentit tenim necessitat de sacerdots joves que aportin els seus carismes personals a l’acció de l’Església per cridar les persones a la fe i a la vida cristiana. Sense sacerdots joves difícilment tindrem una acció pastoral amb els joves i sense aquesta acció amb els joves serà difícil que sorgeixin noves vocacions sacerdotals.

Per això invito tots els diocesans a pregar i a treballar per tal que les comunitats d’avui i del futur tinguin pastors apassionats per Jesús. Treballar per les vocacions sacerdotals i ajudar-les espiritualment i amb recursos econòmics en la seva formació és també un servei molt valuós a la causa de l’evangelització.

El nostre Seminari disposa d’un bon equip de preveres que ajuden els joves seminaristes a assolir aquella formació humana, espiritual, intel·lectual i pastoral que els capaciti per ser uns servidors fidels de Jesús i del seu Evangeli. En aquest sentit, em plau comunicar que aquest curs han entrat nou seminaristes més al Seminari de Barcelona.

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO