Promoure la dignitat de la dona

(Diumenge, 10/02/2013)

Amb el lema “No hi ha justícia sense igualtat”, el segon diumenge de febrer s’escau la jornada central  de la Campanya Mundial contra la Fam, que promou Mans Unides. Aquesta ONG de l’Església pretén sensibilitzar la societat sobre l’existència de la fam en el món. Portats per la il·lusió del nostre desenvolupament, potser hi ha qui podria pensar que aquest problema estava resolt. Però malauradament no és així, ni de bon tros.

La crisi actual i les seves greus conseqüències en moltes persones i famílies ens ha fet més realistes en aquest sentit. Així ho posen de manifest les campanyes de recollida d’aliments i la resposta generosa de la nostra societat, que mostra una gran sensibilitat pel problema de la manca d’aliments.

La crisi fa que apareguin situacions molt doloroses, que revelen no solament la manca de protecció dels drets fonamentals o una distribució injusta de recursos, sinó també una falta de respecte a l’ésser humà.

Mans Unides constata, dia a dia, que la pobresa, la falta de recursos, la inexistència de condicions d’igualtat en el reconeixement dels drets humans afecta sobretot les nenes i les dones. Aquest fet és especialment greu perquè en els països més pobres del món són elles les protagonistes i els agents més eficaços del desenvolupament humà.

Les dades són que el 70% del comerç internacional de persones és patit per dones i nenes i dues terceres parts de les persones analfabetes són dones. Aquestes són només dues mostres de la discriminació que pateixen tantes dones, que engendra violència contra elles, fam, malalties, invisibilitat, etc. I de fons hi ha la manca de reconeixement de la igual dignitat de cada ésser humà, sigui home o dona. 

Mans Unides, que nasqué com una iniciativa de les dones cristianes i en la qual les dones sempre hi han estat o hi són ben presents i actives, treballa buscant sempre la igualtat entre homes i dones als països més desfavorits, sobretot amb accions de desenvolupament, molt sovint realitzades per les dones de les mateixes comunitats on es fan aquests projectes.

Per això, en els projectes de Mans Unides la promoció de la dona és una prioritat per al desenvolupament, juntament amb la promoció educativa, sanitària i social. Més de mig segle de servei al desenvolupament ha demostrat a Mans Unides que invertir en les dones és una molt bona forma de treballar a favor de la dignitat i del reconeixement dels drets de totes les persones.

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO