Pregó del Cardenal a Vinaròs

Pregó de la Setmana Santa de Vinaròs del Sr. Cardenal Arquebisbe de Barcelona, Dr. Lluís Martínez Sistach, església arxiprestal de l’Assumpció de Maria, Vinaròs, 27 de març de 2015.

Tornar a l’estimada ciutat de Vinaròs és per a mi un motiu de molta satisfacció perquè em fa recordar moments molt agradables que vaig viure com a pastor diocesà de Tortosa, aquells anys del segle passat 1991-1997. Tots érem més joves. Venen a la meva memòria amb goig les reiterades visites a les parròquies de l’Assumpció de Maria, de Sant Agustí i de Santa Magdalena, al Santuari dels Patrons de la ciutat, a l’Ajuntament de Vinaròs, al Monestir de la Divina Providència, a la Residència de Sant Sebastià de les Germanetes dels Ancians Desemparats, a la Residència de Germanes del Sagrat Cor i dels Àngels, al Col·legi de les Germanes de la Consolació, a l’Hospital de Vinaròs, a la Confraria de Pescadors, a les confraries i germandats, i a les altres institucions civils, socials i culturals de la ciutat. Penso també en molts joves als quals vaig atorgar el sagrament de la Confirmació. A tots i totes, vinarossencs i vinarossenques, us saludo amb afecte cordial. Van ser cinc anys que em vaig sentir vinarossenc amb tots vosaltres en aquest indret ple de bellesa i de dinamisme.

Hi ha un altre motiu que em recorda molt Vinaròs: és la bellíssima ermita de Ntra. Sra. de la Misericòrdia i de Sant Sebastià, patrons de la ciutat. El Papa Benet XVI, en crear-me cardenal de l’Església romana, l’any 2007, em va donar el títol de la Basílica de Sant Sebastià a les Catacumbes, una bellíssima església parroquial on hi ha la sepultura del nostre estimat Sant Sebastià i té a sota les catacumbes. Aquesta basílica es va denominar fins el segle XII, la Basílica dels Apòstols Sant Pere i Sant Pau, perquè sembla que els seus cossos estigueren guardats un temps durant la persecució de Dioclecià en aquestes catacumbes. No oblido un altre motiu que em fa propera la vostra ciutat: un fill il·lustre, de Vinaròs, Josep Domènech Costa i Borràs, després de ser bisbe de Lleida, ho fou de Barcelona l’any 1850 i posteriorment arquebisbe de Tarragona l’any 1857 i com ell, jo també he servit l’Església de Tarragona i serveixo la de Barcelona. I em plau posar en relleu l’aportació important d’aquest arquebisbe vinarossenc a la proclamació del dogma de la Immaculada Concepció de Maria, ell que fou batejat en aquesta església d’advocació mariana.

Vinaròs –que rebé el títol de Muy Noble y Real Villa, el 1862, i assolí el títol de Ciutat l’any 1881- celebra una Setmana Santa amb molta història. Enfonsa els seus orígens en el segle XVI amb tres imatges centrals que iniciaren les celebracions de pietat popular dels vinarossencs i vinarossenques. Són les imatges d’El Nazareno, el Crist de l’Hospital i el Ecce Homo. Posteriorment s’han unit una vintena de confraries i germandats que enriqueixen les celebracions de la nostra Setmana Santa amb la participació de molts confrares i germans.

Aquesta bellíssima església parroquial de l’Assumpció ens dóna el marc adequat per la celebració d’aquest acte. Ben projectada amb una sola nau i sis trams, volta de creueria i torre exterior de planta quadrada, amb portada lateral amb arc de mig punt i medallons de Sant Pere i Sant Pau, que em recorden el meu títol romà on abunden els graffiti amb invocacions als apòstols Pere i Pau. La nostra arxiprestal vinarossenca és curulla de llum gràcies a la recent restauració realitzada per la Fundació de la Llum de les Imatges.

Em correspon fer del Pregó de Setmana Santa. Em plau agrair al President de la Federació de Confraries de Setmana Santa, Sr. Salvador Oliver Foix, a la Junta i al Rector Canonge Emili Vinaixa, la invitació que m’han fet i que m’honora molt. Es tracta d’anunciar els esdeveniments cabdals i preuats d’aquesta Setmana Gran a la qual els cristians donem el nom de Santa, perquè els fets que s’hi celebren són sants pels personatges dels misteris que commemorem i també pels fruits que ens han obtingut.

La Setmana Santa la vivim cada any i ha marcat una antiquíssima tradició que fem viva els qui la celebrem any rere any. La Setmana Santa forma part de la història i del present de cada poble i de cada ciutat, també de la ciutat de Vinaròs. Cap Setmana Santa, malgrat tenir unes mateixes celebracions centrals, és idèntica a la que se celebren en altres indrets.

Això significa que els fets religiosos de la Setmana Santa han arrelat profundament en cada ciutat i cada poble i s’han viscut intensament donant origen a diverses tradicions humanes, religioses i culturals que marquen aquelles diferències entre un lloc i un altre.

La Setmana Santa és tan antiga com els mateixos misteris de la nostra redempció, que es remunten al segle primer de l’era cristiana; és la que va viure el mateix Jesús, la Mare de Déu i molts altres personatges. La Setmana Santa ens condueix als orígens del cristianisme, a les nostres arrels cristianes. Les celebracions religioses d’aquests dies sants formen part de la nostra identitat tan pels continguts dels misteris de la redempció de Jesucrist, com també per les formes i maneres de celebrar-los. Per adonar-se’n n’hi ha prou d’anar als museus i contemplar les escultures i les pintures que fan referència a aquests dies sants, i de sortir als carrers durant la Setmana Santa i veure les processons i els seus passos.

El proppassat 13 d’aquest mes de març ha fet dos anys que els cardenals reunits en Conclave elegírem el Papa Francesc. Immediatament, el nou Papa es va anar guanyant la simpatia de moltíssimes persones i ha anat despertant interès per tot el que diu i fa i és motiu d’esperança per a cristians i per a no creients.

Només dos Papes anteriorment havien tingut la distinció: sant Joan XXIII (1962) i sant Joan Pau II (1994). Quan l’octubre de 2013 la revista Times anuncià que havia elegit el Papa Francesc com a “home de l’any”, tota la premsa se’n feu ressò, caracteritzant-lo com a “Papa del poble”. Els motius per aquesta elecció eren que només en nou mesos s’havia sabut col·locar al centre dels principals debats de la nostra època: riquesa i pobresa, imparcialitat i justícia, transparència, modernitat, globalització, rol de la dona, la natura del matrimoni, les temptacions del poder, etc. Francesc ha sabut posar-se al centre de la nostra època, no ha hagut de menester cap procés de transformació o iniciació, sinó que de sobte ha tocat el cor de la gent, de l’època: una època de crisi, de canvis profunds (cf. G. Amengual, Al bell mig del canvi epocal. Sobre el pensament teològic del Papa Francesc, a Qüestions de Vida Cristiana, n. 248, 9).

L’estimat Papa Francesc arriba certament a la gent. S’entén tot el que diu i parla de coses que interessen i necessiten les persones. Francesc ha celebrat dues Setmanes Santes a Roma, la de 2013 i la de 2014. Les seves homilies, els seus parlaments van directament als homes i dones d’avui, als qui viuen en les ciutats i en els pobles, els que es troben en les perifèries geogràfiques i existencials del nostre món. Us dic sincerament que m’he inspirat en les seves paraules i si les meves paraules arriben al vostre cor, el mèrit no serà tan meu com del Papa Francesc. Vosaltres teniu un motiu molt propi per agrair al Papa Francesc: recentment ha anunciat la celebració d’un Any Sant extraordinari, dedicat a la Misericòrdia, que començarà el 8 de desembre de 2015 i finalitzarà el 20 de desembre de 2016. Amb aquesta iniciativa la vostra Patrona té una dimensió universal.

La Setmana Santa incideix d’una manera o altra en tots els vinarossencs i les vinarossenques, creients i no creients, perquè, essent un fet religiós, és també un fet social que forma part de la història, de la identitat i de la cultura de la nostra estimada ciutat de Vinaròs.

Tanmateix, la participació en les celebracions de Setmana Santa és diversa: va des de participar a les celebracions litúrgiques, passa per assistir a les manifestacions de pietat popular com són les processons i els via crucis, fins a gaudir de les expressions culturals, folklòriques o fins i tot gastronòmiques que es viuen aquests dies.

Voldria fer referència a Crist com el protagonista de les celebracions de la Setmana Santa. Aquests dies sants estem cridats a viure en una profunda unió amb el Senyor, cercant de tenir en nosaltres els mateixos sentiments de Crist –com ens invita a fer sant Pau–, el qual, “essent Déu, s’abaixà per nosaltres i es féu obedient fins a acceptar la mort i una mort de creu”.

Cristo es la figura principal de la Setmana Santa. Todo empezó entrando en la ciudad de Jerusalén. Ya había anunciado a los apóstoles que subían a Jerusalén y allí sucederían unos hechos que transformarían sus vidas y la misma historia de la humanidad.

Jesús entra en Jerusalén. La muchedumbre de los discípulos lo acompaña festivamente, se extienden los mantos ante él, se habla de los prodigios que ha hecho, se eleva un grito de alabanza: “¡Bendito el que viene como rey, en nombre del Señor! Paz en la tierra y gloria en lo alto” (Lc 19, 38).

Gentío, fiesta, alabanza, paz. Se respira un clima de alegría. Jesús ha despertado en el corazón tantas esperanzas, sobre todo en la gente humilde, pobre, olvidada, esa que no cuenta a los ojos del mundo. Él ha sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de misericordia de Dios y se ha inclinado para curar el cuerpo y el alma.

Este es Jesús. Este es su corazón atento a todos nosotros. El amor de Jesús es grande. Y, así, entra en Jerusalén el domingo de Ramos con el que iniciamos la Semana Santa en toda la Iglesia. Entra con este amor, y nos mira a todos nosotros. Es una bella escena, llena de luz – la luz del amor de Jesús, de su corazón –, de alegría y de fiesta.

Y esta es la primera palabra que nos quiere decir el Papa Francisco: alegría. Nuestra alegría no es algo que nace de tener muchas cosas, sino de haber encontrado a una persona, a Jesús, que está entre nosotros; nace del saber que, con él, nunca estamos solos, incluso en los momentos difíciles, aun cuando el camino de la vida tropieza con problemas y obstáculos que parecen insuperables.

Pero, ¿por qué Jesús entra en Jerusalén aquel domingo de Ramos? O, tal vez mejor, ¿cómo entra Jesús en Jerusalén? La multitud lo aclama como rey. Y él no se opone, no la hace callar (cf. Lc 19, 39-40). Pero ¿qué tipo de rey es Jesús? Mirémoslo: montado en un pollino, no tiene una corte que lo siga, no está rodeado de un ejército, símbolo de fuerza. Quien lo acoge es gente humilde, sencilla, que tiene el sentido de ver en Jesús, algo más; tiene ese sentido de la fe, que dice: éste es el Salvador.

Jesús entra en Jerusalén para ser azotado, insultado y ultrajado, para recibir una corona de espinas, una caña, un manto de púrpura; entra para subir al Calvario cargando un madero. Y aquí aparece la palabra Cruz: Jesús entra en Jerusalén para morir en la Cruz.

Pero, ¿por qué la Cruz? Porque Jesús toma sobre sí el mal, la suciedad, el pecado del mundo, también el nuestro, el de todos los humanos, y lo lava, lo lava con su sangre, con la misericordia, en el amor de Dios. Miremos a nuestro alrededor: ¡Cuántas heridas inflige el mal a la humanidad! Guerras, violencias, conflictos económicos que se abaten sobre los más débiles, la sed de dinero. Y Jesús en la Cruz siente todo el peso del mal, y con la fuerza del amor de Dios lo vence con su resurrección. Este es el bien que nos hace a todos en el trono de la Cruz. La Cruz de Cristo, abrazada con amor, nunca conduce a la tristeza, sino a la alegría, a la alegría de ser salvados y de hacer un poquito eso que ha hecho él aquel día de su muerte.

Aquel Jueves de la primera Semana Santa, Jesús lavó los pies de los apóstoles en el Cenáculo antes de celebrar la Cena Pascual. Lavar los pies. Esto resulta conmovedor. Pedro no comprende nada, lo rechaza. Pero Jesús se lo explica a él y a todos. Pues, si yo, el Señor y Maestro, os lavo los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros: os he dado ejemplo.

Es el ejemplo del Señor: él es el más importante y lava los pies porque, entre nosotros, el que está más alto debe estar al servicio de los otros. Y el Papa Francisco nos dice que pensemos que este signo es una caricia de Jesús, que él hace, porque Jesús ha venido precisamente para esto, para servir, para ayudarnos.

El Papa, el Jueves Santo de 2013, lavó los pies a jóvenes presos en un Centro Penitenciario de Roma y les dijo: “Estoy feliz de hallarme con vosotros”. Y cuando un joven le preguntó: “Pero ¿por qué ha venido aquí hoy?, simplemente respondió: “Es un sentimiento que ha salido del corazón. He preguntado: ‘¿Dónde están aquellos a quienes les gustaría una visita?’ Y me han dicho: en el Centro Penitenciario. Y he venido aquí. Pero sólo ha salido del corazón. Las cosas del corazón no tienen explicación ¡sólo salen!”.

El Jueves Santo es el día de las emociones contenidas. No es el dramatismo del Viernes, ni la gozosa expectación del Sábado. Ni menos aún, el estallido de la Vigilia y del solemne Pregón Pascual. El Jueves, con el mandamiento del amor, la institución del sacerdocio ministerial y de la Eucaristía, es como el día a día de la vida cristiana, un día a día hecho de actos de amor y de servicio, de momentos de silencio y de oración. Jueves Santo es todo el día como una sobremesa con Jesús, como aquella que tuvieron los apóstoles allá en el Cenáculo de Jerusalén, después de la Santa Cena.

El Domingo de Ramos acogieron a Jesús en la entrada de Jerusalén como rey y unos días después, el Viernes Santo, lo condenaron a muerte. ¡Qué cambio de actitud en el pueblo en pocos días! Pero se tenían que cumplir las Escrituras sagradas. La Salvación que ofrece Jesús está hecha de cruz, muerte y resurrección, quizás porque nuestra vida por la herencia del pecado está hecha también de cruz, muerte y resurrección.

San Pablo entendió muy bien el misterio de la cruz como fuente de sabiduría y de vida cristiana. Se dirige a los cristianos de Corinto con estas palabras: “Mientras que los judíos piden prodigios, y los griegos quieren sabiduría, nosotros predicamos un Mesías crucificado, escándalo para los judíos y necedad para las otras naciones; pero, para los que han recibido la vocación, un Mesías que es poder y sabiduría de Dios” .

La cruz es signo de la identidad cristiana. Es abominada por muchos, pero continua atrayendo miles y miles de creyentes que –sobre todo el Viernes Santo- se postran para adorar Aquel que, sin dejar de ser Dios, quiso salvar a los hombres por su inmolación en el Calvario. La sangre de Cristo, derramada en la Cruz, se convirtió en el signo definitivo del amor fiel de Dios a todos nosotros.

Durante la Semana Santa son muchas las procesiones que se celebran. Son manifestaciones religiosas por las calles de Vinarós – pienso en las grandes procesiones del Jueves y Viernes Santo y la del Encuentro- como de otras ciudades y pueblos. La participación de los fieles y de los que contemplan estas manifestaciones religiosas es atenta, silenciosa, sentida y devota.

Vivimos actualmente, sobre todo en los países de la Europa Occidental, en unas sociedades marcadas por el laicismo, es decir, por una concepción según la cual la religión ha de quedar circunscrita en el fuero interno de las personas, en su conciencia, y no ha de hacerse presente en medio de la convivencia social. Esta concepción cultural y también política laicista está lejos de la realidad de nuestra sociedad, que está integrada por personas creyentes y no creyentes que son sociables por naturaleza y viven y actúan en el seno de la convivencia social, y lo hacen viviendo y realizando todas sus dimensiones, también la dimensión religiosa.

Las celebraciones religiosas públicas de los cristianos merecen el respeto de la sociedad, de la administración y de los ciudadanos porque son una expresión de la fe de los cristianos que viven, trabajan y se comprometen al servicio del bien común de la sociedad y de todos sus miembros. En este sentido, es suficiente pensar por unos momentos qué sería de esta ciudad de Vinaròs, como de cualquier ciudad o pueblo de nuestro occidente europeo, sin las parroquias, las comunidades religiosas, las escuelas, los hospitales y las residencias para las personas ancianas que promueve la Iglesia. Sería una ciudad muy pobre en el campo de la espiritualidad, de la atención a los enfermos y a los pobres, de la enseñanza, de la cultura, etc. Habría un gran vacío.

En el Evangelio de la noche luminosa de la Vigilia Pascual, encontramos primero a las mujeres que van al sepulcro de Jesús, con aromas para ungir su cuerpo (cf. Lc 24,1-3). Van para hacer un gesto de compasión, de afecto, de amor; un gesto tradicional hacia un ser querido difunto, como hacemos también nosotros. Habían seguido a Jesús. Lo habían escuchado, se habían sentido comprendidas en su dignidad, y lo habían acompañado hasta el final, en el Calvario y en el momento en que fue bajado de la cruz. Podemos imaginar sus sentimientos cuando van a la tumba: una cierta tristeza, la pena porque Jesús les había dejado, había muerto, su historia había terminado. Ahora se volvía a la vida de antes. No obstante, en las mujeres permanecía el amor, y es el amor a Jesús lo que les impulsa a ir al sepulcro. Pero, a este punto, sucede algo totalmente inesperado, una vez más, que perturba sus corazones, trastorna sus programas y alterará su vida: ven corrida la piedra del sepulcro, se acercan, y no encuentran el cuerpo del Señor. Esto las deja perplejas, dudosas, llenas de preguntas: « ¿Qué es lo que ocurre?», « ¿Qué sentido tiene todo esto?» (cf. Lc 2 4,4).

¿Acaso no nos pasa así también a nosotros cuando ocurre algo verdaderamente nuevo respecto a lo de todos los días? Nos quedamos parados, no lo entendemos, no sabemos cómo afrontarlo. A menudo, la novedad nos da miedo, también la novedad que Dios nos trae, la novedad que Dios nos pide. Somos como los apóstoles del Evangelio: muchas veces preferimos mantener nuestras seguridades, pararnos ante una tumba, pensando en el difunto, que en definitiva sólo vive en el recuerdo de la historia, como los grandes personajes del pasado. Tenemos miedo de las sorpresas de Dios. Queridos amigos y amigas, en nuestra vida, tenemos miedo de las sorpresas de Dios. Y, sin embargo, Él nos sorprende siempre. Dios es así.

Pero volvamos al Evangelio, a las mujeres, y demos un paso hacia adelante. Encuentran la tumba vacía, el cuerpo de Jesús no está allí, algo nuevo ha sucedido, pero todo esto todavía no queda nada claro: suscita interrogantes, causa perplejidad, pero sin ofrecer una respuesta. Y he aquí dos hombres con vestidos resplandecientes, que dicen: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado» (Lc 24,5-6). Lo que era un simple gesto, algo hecho ciertamente por amor – el ir al sepulcro –, ahora se transforma en acontecimiento, en un evento que cambia verdaderamente la vida. Ya nada es como antes, no sólo en la vida de aquellas mujeres, sino también en nuestra vida y en nuestra historia de la humanidad. Jesús no está muerto, ha resucitado, es el Viviente. No es simplemente que haya vuelto a vivir, sino que es la vida misma, porque es el Hijo de Dios, que es el que vive (cf. Nm 14,21-28; Dt 5,26, Jos 3,10).

Jesús ya no es del pasado, sino que vive en el presente y está proyectado hacia el futuro, Jesús es el «hoy» eterno de Dios. Así, la novedad de Dios se presenta ante los ojos de las mujeres, de los discípulos, de todos nosotros: la victoria sobre el pecado, sobre el mal, sobre la muerte, sobre todo lo que oprime la vida, y le da un rostro menos humano. Y este es un mensaje para mí, para ti, querida hermana y querido hermano. Cuántas veces tenemos necesidad de que el Amor nos diga: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? Los problemas, las preocupaciones de la vida cotidiana tienden a que nos encerremos en nosotros mismos, en la tristeza, en la amargura…, y es ahí donde está la muerte. No busquemos ahí a Aquel que vive. Acepta entonces que Jesús Resucitado entre en tu vida, acógelo como amigo, con confianza: ¡Él es la vida! Si hasta ahora has estado lejos de él, da un pequeño paso: te acogerá con los brazos abiertos. Si eres indiferente, acepta arriesgar: no quedarás decepcionado. Si te parece difícil seguirlo, no tengas miedo, confía en él, ten la seguridad de que él está cerca de ti, está contigo, y te dará la paz que buscas y la fuerza para vivir como él quiere.

En el sepulcro las mujeres habían oído el mandato para los apóstoles de ir a Galilea: “Que vayan a Galilea; allí me verán”. Galilea es el lugar de la primera llamada, donde todo empezó. Volver allí, volver al lugar de la primera llamada. Jesús pasó por la orilla del lago, mientras los pescadores estaban arreglando las redes. Los llamó, y ellos lo dejaron todo y lo siguieron (cf. Mt 4,18-22).

Volver a Galilea quiere decir releer todo a partir de la cruz y de la victoria de la resurrección; sin miedo, «no temáis». Releer todo: la predicación, los milagros, la nueva comunidad, los entusiasmos y las defecciones, hasta la traición; releer todo a partir del final, que es un nuevo comienzo, de este acto supremo de amor que es lo que celebramos y vivimos durante la Semana Santa.

También para cada uno de nosotros hay una «Galilea» en el comienzo del camino con Jesús. «Ir a Galilea» tiene un significado bonito, significa para nosotros redescubrir nuestro bautismo como fuente viva, sacar energías nuevas de la raíz de nuestra fe y de nuestra experiencia cristiana. Volver a Galilea significa sobre todo volver allí, a ese punto incandescente en que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino. Con esta chispa puedo encender el fuego para el hoy, para cada día, y llevar calor y luz a mis hermanos y hermanas. Con esta chispa se enciende una alegría humilde, una alegría que no ofende el dolor y la desesperación, una alegría buena y serena.

En la vida del cristiano, después del bautismo, hay también otra «Galilea», una «Galilea» más existencial: la experiencia del encuentro personal con Jesucristo, que me ha llamado a seguirlo y participar en su misión. En este sentido, volver a Galilea significa custodiar en el corazón la memoria viva de esta llamada, cuando Jesús pasó por mi camino, me miró con misericordia, me pidió seguirlo; volver a Galilea significa recuperar la memoria de aquel momento en el que sus ojos se cruzaron con los míos, el momento en que me hizo sentir que me amaba.

El evangelio es claro: es necesario volver allí, para ver a Jesús resucitado, y convertirse en testigos de su resurrección. No es un volver atrás, no es una nostalgia. Es volver al primer amor, para recibir el fuego que Jesús ha encendido en el mundo, y llevarlo a todos, a todos los extremos de la tierra. A todos el Papa Francisco y yo mismo os invitamos a todos, queridos vinarocenses, a volver a Galilea sin miedo.