Pasqua, la festa de les festes

(Diumenge, 05/04/2015)

La resurrecció de Jesús és la festa de les festes! És el nucli del cristianisme. Sense la resurrecció de Jesús tot es desploma. La resurrecció és la resposta donada per Déu Pare a la vida, missatge, condemna i mort de Jesús.

Al cap de pocs dies d’haver estat crucificat Jesús, s’anuncia allò que és sorprenent per a tothom. Els evangelis ens presenten la resurrecció com un esdeveniment que va sorprendre els Apòstols. Així, quan les dones els porten la notícia de la resurrecció de Jesús, els Apòstols es prenen les seves paraules com un desvari i no se les creuen. Les aparicions de Jesús ressuscitat i el sepulcre buit porten a exclamar amb joia als Apòstols: “És veritat, el Senyor ha ressuscitat!”

El sentit ple de l’esdeveniment de la resurrecció de Jesús només és accessible a través de la fe. L’afirmació “Jesús ha ressuscitat d’entre els morts” és l’expressió d’un acte de fe que inclou dins de si mateix un judici raonable de credibilitat.

La resurrecció de Crist implica la continuïtat de la persona, com apareix en les trobades de Jesús amb els Apòstols, mostrant les seves ferides, oferint-se perquè les puguin tocar, menjant amb ells. El misteri està en el fet que aquell que fou crucificat ara és viu, ha ressuscitat. Les petjades de la resurrecció de Jesús en la història són, seguint els evangelis, tres: el sepulcre buit, l’aparició a Maria Magdalena i a les dones i les aparicions als Apòstols.

El que visqueren amb Jesús abans de la Pasqua i l’experiència pasqual convertiren definitivament els deixebles en Apòstols, en testimonis valents del Senyor. La vida nova de Jesús es reflecteix en el canvi experimentat en els seus deixebles: passen del desànim a l’esperança, de la tristesa al goig, de la dispersió a la comunitat, de la covardia a la valentia. Quelcom succeí en el contacte que tingueren amb Jesús ressuscitat, vencedor de la mort.

La resurrecció de Crist és la victòria de la vida sobre la mort. Amb ell neix un món nou. I aquí es troba el fonament de la nostra esperança i el sentit de tots els esforços per assolir el bé, l’amor, la justícia, la pau, la reconciliació. El cristianisme té com a fonament la fe confiada en Déu, que ens ha donat el seu Fill i ens ha promès la vida eterna. La convicció que ha ressuscitat el Crist com a primícia del món nou i com a “primogènit entre molts germans” ens permet esperar contra tota esperança, enmig de totes les foscors i dificultats. I ens invita a viure la joia de la fe perquè, com ens ha dit el papa Francesc, “no visquem una Quaresma sense Pasqua”. Desitjo a tothom una santa i joiosa Pasqua de resurrecció!

 † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona