Paraula i Vida: Una visita memorable

Durant la recent estada del Sant Pare a Barcelona vaig tenir l’honor d’estar molts moments a prop d’ell i vaig poder veure les seves reaccions. Benet XVI segueix els esdeveniments amb una atenció especial, diria que gairebé contemplativa. I en el curs del dinar a la seu de l’Arquebisbat em va dir aquesta frase, referint-se a la cerimònia de la dedicació de la Sagrada Família: “Ha estat una celebració que no oblidaré mai”.

També per nosaltres la visita del Sant Pare ha estat un fet memorable. Ha estat un veritable do de Déu. Penso que s’ha acomplert l’objectiu principal dels viatges apostòlics del Sant Pare: confirmar-nos en la fe i animar-nos a revitalitzar la nostra identitat cristiana. L’acolliment que entre tots hem dispensat al Sant Pare ha estat admirable. Vaig quedar gratament impressionat de veure l’entusiasme amb què fou rebut pels carrers de Barcelona al dirigir-se al temple de la Sagrada Família i al seu retorn des d’aquest temple a la seu de l’arquebisbat. El mateix cal dir de l’entusiasta acolliment el dissabte al vespre, a la seva arribada a l’arquebisbat. Els joves varen estar especialment presents en aquesta acollida com ho varen estar també en el comiat a l’aeroport.

Un altre fruit de les visites apostòliques del successor de Sant Pere consisteix a adonar-nos que cada Església local és un santuari vivent, un aplec de persones que en la confessió de la fe fan visible la presència de Crist enmig dels homes. Això demana que tots estimem i servim amb renovada generositat i fidelitat l’Església diocesana en la qual està present i operant tota l’Església de Crist.

Benet XVI ens ha donat proves d’una especial estimació pel fet d’haver acceptat la invitació que li vaig fer. I, durant la seva estada entre nosaltres, ens ha manifestat la seva estimació pel generós reconeixement que ha fet de la nostra realitat cultural i religiosa. L’ús que ha fet de la nostra llengua catalana -juntament amb el castellà i el llatí- ha estat un signe ben evident d’aquest reconeixement i d’aquesta estimació. Per això, amb la confirmació en la fe cristiana, la visita del Sant Pare és una invitació a prendre consciència del que és l’Església diocesana. La nostra Església de Barcelona és l’Església que està en comunió amb l’Església de Roma i amb tota l’Església catòlica, estesa d’Orient a Occident. La  mateixa presència del Papa ens confirma com a Església i manifesta que la nostra Església no és una Església aïllada, solitària, autosuficient, sinó que és una Església en comunió catòlica i apostòlica; el pastor diocesà és de veritat un membre del Col·legi episcopal, en comunió amb el cap, el bisbe de Roma i successor de l’apòstol Pere.

Aquest diumenge celebrem la diada de “Germanor”, que posa en relleu la missió de l’Església diocesana, la seva activitat pastoral i la responsabilitat que tots els cristians tenim per mantenir les despeses que l’Església necessita per a realitzar la seva missió evangelitzadora i d’ajuda fraterna.

Hem acollit molt bé el Sant Pare. I desitjo donar les gràcies a tots els que hi han col·laborat de moltes i molt variades maneres. Donem-ne gràcies a Déu. I disposem-nos a continuar treballant al servei de Déu i de la nostra societat- La visita, com diem en el llenguatge col·loquial,  “no s’ha de quedar en un foc d’encenalls”. Ara, com a comunitat diocesana, ens queda un treball que, amb l’ajut de Déu, esperem fer ens els propers mesos: reflexionar sobre els missatges que el Sant Pare ens ha deixat, amb els seus gestos i les seves paraules, i mirar la millor manera de portar-los a la pràctica. Això ho exigeix la qualitat d’una visita considerada per molts com a veritablement històrica.

+ Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona