Nadal ens ha de fer més humans

(Diumenge, 25/12/2011)            

La festa cristiana més popular de tot l’any és sens dubte la de Nadal, que aquest any s’escau en diumenge. Nadal és la commemoració del naixement del Fill de Déu en carn humana a Betlem. Sant Pau ho diu a la seva carta als Gàlates: “Quan va arribar la plenitud del temps, Déu envià el seu Fill, nascut d’una dona, nascut sota la Llei, perquè rescatés els qui vivíem sota  la Llei i rebéssim la condició de fills.”

Nadal és el començament de la manifestació de Déu en Jesucrist, que neix pobre i humil en una menjadora a l’establia de Betlem. Nadal és la manifestació d’un Déu solidari amb el món. Sant Pau, en la seva carta a Titus, ho expressa amb unes paraules plenes de sentit: “S’ha manifestat Déu, Salvador nostre, amb la seva bondat i el seu amor als homes.”

Nadal inclou un misteri de fe, però també inclou un missatge profundament humà, i això pot explicar el pregon arrelament social d’aquesta festa, també en la nostra societat tan secularitzada en molts aspectes.

Amb raó el Concili Vaticà II afirmà, en el seu document sobre les relacions de l’Església amb el món, que “en realitat el misteri de l’home només s’aclareix veritablement en el misteri del Verb encarnat. Crist, revelant el misteri del Pare i del seu amor, manifesta plenament l’home al mateix home i li descobreix la seva vocació altíssima”.

Quan la humanitat de Déu s’ha manifestat en Jesucrist, aquesta veritable imatge de l’home ha de canviar alguna cosa dins nostre. Ens ha de fer més humans. I no solament els dies de Nadal. Perquè la vocació de la persona humana és sobretot l’amor: l’amor rebut i l’amor ofert. Només en aquesta experiència l’home pot trobar el sentit més profund de la seva vida.

Per això, la gràcia de la festa de Nadal hauria de ser la de fer-nos a tots més humans, més fidels al designi de Déu sobre nosaltres, més solidaris amb els qui pateixen fam i set, amb els malalts i els pobres, aquí i arreu del món. Una globalització de l’amor, com ens ha recordat Benet XVI en la seva primera encíclica.

En aquest Nadal d’un temps de crisi econòmica, tots som invitats a viure la solidaritat com a expressió de la fe cristiana, que és un dels objectius de l’Arquebisbat de Barcelona. I em plau agrair l’augment de la solidaritat per part de les parròquies, de Càritas, de les institucions eclesials i de moltíssimes persones que, com a voluntàries i donants, fan més suau el sofriment de moltes persones i famílies a causa de la crisi actual. L’Església, per mitjà de Càritas i d’altres institucions, s’esforça a fer tot allò que els seus mitjans li permeten de fer, però també demana que les càrregues de la crisi siguin assumides per tots i no només pels sectors més fràgils de la societat.

Davant d’aquest Nadal em sembla oportuna la invitació a viure intensament l’amor envers els germans, imitant el Senyor que va néixer pobre a Betlem per amor a tots. Ell es féu home perquè nosaltres esdevinguéssim fills de Déu. Aquest és un missatge de Nadal que podem oferir a moltes persones que no coneixen a Jesús.

Us desitjo un sant i joiós Nadal amb l’austeritat de la cova de Betlem.

       Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO