Maria, dona de fe

(Diumenge, 11/08/2013)

El proper dijous celebrem la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu, dia en què moltes ciutats, viles i pobles de tot Catalunya celebren la seva festa major. Amb motiu de l’Any de la Fe que estem celebrant a tota l’Església per indicació de Benet XVI, sembla oportú reflexionar sobre aquesta festa –també anomenada la Pasqua de Maria– com la culminació del seu itinerari i del fet d’haver estat, durant tota la seva vida terrenal, la dona de la fe.

Maria fou embellida per Déu perquè fou escollida per ser la mare del seu Fill. La plena de gràcia, preservada de tot pecat, fou assumpta al cel amb cos i ànima. Aquests dons divins que rebé Maria no la separen de nosaltres. Ella, per voluntat de Jesucrist en la creu, és la nostra mare, i allò que ella ha rebut ho esperen tots els cristians.

Les paraules que Elisabet dirigí a Maria ens apropen moltíssim aquesta noia de Natzaret: “Benaurada tu que has cregut”. És la gran lloança de la fe de la Mare de Déu. És el reconeixement que la seva major grandesa radica en la seva vida de fe.

Benet XVI, en la seva carta apostòlica sobre l’Any de la Fe, va voler confiar a Maria els fruits d’aquest temps de gràcia, la seva darrera proposta a tota l’Església abans de la seva renúncia. I en la carta titulada “La porta de la fe” fa una glossa de la vida de fe de Maria, des que va acollir la paraula de l’àngel i va creure en l’anunci que seria la Mare de Déu fins que, amb la mateixa fe, va seguir el Senyor en la seva predicació i va romandre amb ell fins al Calvari. I afegeix que, “amb fe, Maria va assaborir els fruits de la resurrecció de Jesús i, guardant tots els records en el seu cor, els va transmetre als Dotze, reunits amb ella al Cenacle per rebre l’Esperit Sant”.

Tots hem pogut ser testimonis, aquests mesos passats, del fet que el papa Francesc és profundament devot de la Verge Maria, com ho posen en relleu els seus gestos, en especial el seu recent pelegrinatge al santuari de la Immaculada Concepció d’Aparecida, patrona del Brasil, amb motiu del seu viatge a Rio de Janeiro per presidir els actes finals de la Jornada Mundial de la Joventut.

En els moments actuals, de tantes crisis de fe, és bo dirigir la mirada a Maria, la dona de fe. La fe de Maria fou total, ferma, serena, enmig de les dificultats i les foscors. Els cristians estem cridats a viure també l’aventura de la fe. Maria és el nostre model en el pelegrinatge que fem cap a la Jerusalem celestial. La fe és do de Déu, però també demana una resposta nostra. I aquesta resposta no estalvia incerteses, dificultats, contrarietats o sacrificis. Superar tot això amb la mirada posada en Déu és la condició indispensable per poder merèixer, com Maria, la benaurança de la fe.

Que aquesta festa de Maria, enmig de l’estiu, faci que durant els propers mesos siguin molts els qui, posant “la mirada fixa en Jesucrist”, s’acostin a Jesús i experimentin la misericòrdia del Pare que surt a trobar tots els qui s’acosten a ell.  

  † Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona