Maria Assumpta

(Diumenge, 12/08/2012)

Maria és un nom que és molt freqüent a casa nostra. A mitjan mes d’agost els cristians celebrem la festa de Maria Assumpta. És una festa mariana molt entranyable.

L’assumpció de Maria al cel és un dogma que va proclamar el papa Pius XII l’any 1950. La veritat de l’assumpció ha estat reafirmada pel Concili Vaticà II, que expressa així la fe de l’Església: «La Verge Immaculada que havia estat preservada de qualsevol taca de pecat original, acabat el curs de la seva vida terrenal, fou emportada en cos i ànima vers la glòria del cel i exaltada per Déu en qualitat de Reina de l’univers, perquè tingués una més plena semblança amb el seu Fill, Senyor dels senyors i vencedor del pecat i de la mort.»

La festa de l’Assumpció de Maria proporciona als cristians una ocasió molt propícia per reflexionar sobre el futur de la seva existència en el més enllà, en el cel nou i la terra nova de què parla la revelació. Allí, després de la mort i purificat de tota culpa, l’home trobarà la seva glorificació definitiva en Déu. Ens precedeix Maria, la Mare de Jesús, assumpta en cos i ànima al cel.

El Concili Vaticà II afirma que Maria, assumpta al cel, «no s’ha desentès de la seva dedicació salvadora, sinó que amb la seva intercessió múltiple continua procurant-nos els dons de la salvació eterna». La mediació de Maria continua en la història de l’Església i del món. Maria Assumpta, amb el seu amor matern, té cura dels germans del seu Fill que encara peregrinen i es troben en perills i angoixes fins que siguin conduïts a la pàtria benaurada.

La Mare de Jesús, glorificada en cos i ànima al cel, és una imatge i un començament de l’Església que ha d’arribar a la plenitud en la glòria futura. Per això Maria és un signe d’esperança ferma i de consol per al poble de Déu en marxa, fins que arribi el dia del Senyor.

El Catecisme de l’Església catòlica exposa tot això bellament amb aquestes paraules: «La Santíssima Verge Maria, acabat el curs de la seva vida terrenal, fou enduta a la glòria del cel en cos i ànima. Allí ja participa en la glòria de la Resurrecció del seu Fill, anticipant la resurrecció de tots els membres del seu cos.»

  Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO