L’Església existeix per evangelitzar

image

(Diumenge, 23/10/2011)            

L’Església catòlica celebra avui arreu del món el Diumenge Mundial de les Missions, conegut entre nosaltres, de forma abreujada, com la jornada del Domund. Té com a lema: “Jo també us envio”, paraules de l’Evangeli de Sant Joan (Jn 20,21).

Aquest lema ens recorda les paraules de Jesús ressuscitat als seus deixebles: “Pau a vosaltres. Com el Pare m’ha enviat a mi, també jo us envio a vosaltres”. Com ens recorda el Sant Pare en el missatge que ha publicat per aquesta jornada, ”els destinataris de l’anunci de l’Evangeli són tots els pobles”. I es fa ressò del que va ensenyar el Concili Vaticà II, que l’Església “és, per la seva naturalesa missionera, ja que té l’origen en la missió del Fill i la missió de l’Esperit Sant segons el pla de Déu Pare”. Com afirmà Pau VI “l’Església existeix per evangelitzar”.

Aquesta jornada ens invita a sentir la responsabilitat de ser tots missioners de Crist en els nostres ambients i segons la nostra vocació i les nostres possibilitats. No podem quedar-nos tranquils quan, després de dos mil anys, encara hi ha pobles que no coneixen Crist i no han escoltat el seu missatge de salvació.

En aquesta jornada em plau remarcar que l’Església actual és molt conscient de la seva missió evangelitzadora i, especialment el Sant Pare Benet XVI, està posant la vocació missionera dels cristians com un dels objectius del seu pontificat. Per aquesta raó ha decidit que el proper Sínode dels bisbes, que se celebrarà a Roma del 7 al 28 d’octubre de l’any 2012, tingui aquest tema de reflexió i per fer propostes d’acció: “La nova evangelització per a la transmissió de la fe cristiana”.

La nostra Església de Barcelona desitja també sintonitzar amb aquesta preocupació de l’Església universal. Per això, continuant amb la mateixa finalitat de fons de l’anterior Pla Pastoral, amb el nou Pla que va ser presentat el passat 25 de setembre pretenem també –com a primer objectiu- que la nostra arxidiòcesi sigui més missionera i evangelitzadora.

La visita apostòlica del Papa Benet XVI a Barcelona, i la seva presència envoltat d’una munió de joves amb motiu de la Jornada Mundial de la Joventut a Madrid, ens esperonen al treball evangelitzador. A Barcelona, el Papa ens va exhortar “a tots els cristians a reviure la trobada personal i comunitària amb Crist, Paraula de la Vida que s’ha fet visible, i a ser els seus anunciadors per tal que el do de la vida eterna s’estengui per tot el món. Participar en la vida de Déu és l’alegria completa i comunicar aquesta alegria és un do i un treball imprescindible per a l’Església”.

Amb aquest esperit, en ocasió del Domund, cal que tinguem ben presents en la nostra pregària els missioners i les missioneres, de manera especial els de la nostra diòcesi. Aquest col·lectiu honora tota l’Església i mereix la nostra solidaritat perquè anuncia, sovint enmig de persecucions, la persona de Jesús i el seu Evangeli a tot el món i està al servei de les comunitats més pobres i necessitades. Tot anunciant l’Evangeli, es preocupen també per la vida humana en sentit ple, fent realitat allò que deia el servent de Déu Pau VI: que en l’evangelització no es pot prescindir dels aspectes que es refereixen a la promoció humana, a la justícia, a l’alliberament de tota forma d’opressió, evidentment dins del respecte a l’autonomia de l’àmbit polític.

    Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO