Les víctimes de la crisi econòmica

image

(Diumenge, 21/11/2010)

La crisi econòmica que estem passant té moltes víctimes. És malauradament un fenomen persistent, una de les manifestacions del qual és la manca de feina, la situació d’atur en què es troben moltes persones.

Més de 50.000 persones s’han adreçat a Càritas a les diòcesis de la província eclesiàstica de Barcelona, de gener a octubre d’aquest any, perquè han necessitat ajuda per fer front a les despeses més bàsiques com l’alimentació familiar, lloguers i pagament d’habitacions, rebuts de llum, aigua i gas, transport, llibres i material escolar.

El principal problema que presenten les persones ateses per Càritas i que estan en edat laboral és una altíssima taxa d’atur, que supera el 62%. Només l’11% d’aquestes persones ateses té una feina amb contracte.

Com a conseqüència d’això, Càritas constata també un augment alarmant de situacions personals i familiars en les quals la manca d’expectatives laborals sumeix a les persones en el desànim i la prostració. Només el suport, sobretot de les famílies i de les entitats d’atenció social, públiques o privades, alleuja en part els greus problemes de tantes famílies, les d’aquí i les que han vingut de fora.

Davant d’aquesta realitat, la nostra Càritas demana als governs que s’atorgui la màxima prioritat a l’atenció a les persones. Les persones no volen subsidis, volen feina. I demana també que tots sapiguem veure i valorar, abans que res, les persones  i no els seus trets ètnics diferencials.

A les administracions, Càritas els demana que es gestionin amb rigor les despeses per aconseguir la màxima eficàcia social i que el dret al treball i el dret a l’habitatge esdevinguin uns drets reals que permetin a les persones fer front a les seves necessitats personals i a les de les seves famílies.

En aquests moments difícils per a moltes persones, puc dir que l’Església està fent un esforç considerable per ajudar les víctimes de la crisi. Són certament unes respostes limitades davant de les necessitats detectades, però són una expressió real de solidaritat amb les persones més afectades per la crisi actual.

En la nostra darrera reunió, els bisbes de les diòcesis catalanes vàrem publicar una nota sobre les properes eleccions al Parlament de Catalunya. En aquesta declaració animem els catòlics i tots els ciutadans i les ciutadanes de bona voluntat a participar activament en les properes eleccions al Parlament i a fer-ho de forma reflexiva i a consciència, fent un discerniment dels valors proposats en els diversos programes electorals.

Entre els criteris per fer aquest discerniment s’assenyala, en primer lloc, aquest: les mesures que proposa cada partit per afrontar la crisi econòmica i per crear una solidaritat efectiva envers els qui més pateixen.

Els altres criteris proposats en la mateixa declaració són la tutela del dret a la vida, des de la concepció fins a la mort natural; el reconeixement, promoció i protecció de la família; el respecte de la llibertat dels pares en l’educació dels seus fills; la resposta justa i digna al col·lectiu dels immigrants i a tot el que signifiqui major justícia social; la promoció de la llibertat religiosa; i la valoració del que conforma la identitat pròpia de Catalunya.

Lluís Martínez Sistach

Cardenal arquebisbe de Barcelona

VERSIÓ ÀUDIO